Adminstering a SQL Database Infrastructure

Công ty Cổ phần Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro

Lầu 6, tòa nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Adminstering a SQL Database Infrastructure

Khóa học năm ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp cho học viên - là những người quản trị và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server - các kiến thức và kỹ năng để quản trị một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL server. Ngoài ra, nó sẽ được sử dụng cho cá nhân - những người phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế dành cho các học viên là người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Người thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu và bảo trì lĩnh vực họ chịu trách nhiệm chính, hoặc làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong công việc chính của họ.

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Adminstering a SQL Database Infrastructure


Module 1: SQL Server Security

 • Authenticating Connections to SQL Server
 • Authorizing Logins to Connect to databases
 • Authorization Across Servers
 • Partially Contained Databases

Lab: Authenticating Users

Module 2: Assigning Server and Database Roles

 • Working with server roles
 • Working with Fixed Database Roles
 • Assigning User-Defined Database Roles

Lab: Assigning server and database roles

Module 3: Authorizing Users to Access Resources

 • Authorizing User Access to Objects
 • Authorizing Users to Execute Code
 • Configuring Permissions at the Schema Level

Lab: Authorizing users to access resources

Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing

 • Options for auditing data access in SQL Server
 • Implementing SQL Server Audit
 • Managing SQL Server Audit
 • Protecting Data with Encryption
 • Lab: Using Auditing and Encryption

Module 5: Recovery Models and Backup Strategies

 • Understanding Backup Strategies
 • SQL Server Transaction Logs
 • Planning Backup Strategies

Lab: Understanding SQL Server recovery models

Module 6: Backing Up SQL Server Databases

 • Backing Up Databases and Transaction Logs
 • Managing Database Backups
 • Advanced Database Options

Lab: Backing Up Databases

Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Advanced Restore Scenarios
 • Point-in-Time Recovery

Lab: Restoring SQL Server Databases

Module 8: Automating SQL Server Management

 • Automating SQL Server management
 • Working with SQL Server Agent
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Multi-server Management

  Lab: Automating SQL Server Management

Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring Credentials
 • Configuring Proxy Accounts

  Lab: Configuring Security for SQL Server Agent

Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Database Mail
 • Operators, Alerts, and Notifications
 • Alerts in Azure SQL Database

  Lab: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

 • Getting Started with Windows PowerShell
 • Configure SQL Server using PowerShell
 • Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
 • Managing Azure SQL Databases using PowerShell

  Lab: Using PowerShell to Manage SQL Server

Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events

 • Extended Events Core Concepts
 • Working with Extended Events

  Lab: Extended Events

Module 13: Monitoring SQL Server

 • Monitoring activity
 • Capturing and Managing Performance Data
 • Analyzing Collected Performance Data
 • SQL Server Utility

  Lab: Monitoring SQL Server

Module 14: Troubleshooting SQL Server

 • A Trouble Shooting Methodology for SQL Server
 • Resolving Service Related Issues
 • Resolving Connectivity and Log-in issues

  Lab: Troubleshooting Common Issues

Module 15: Importing and Exporting Data

 • Transferring Data to and from SQL Server
 • Importing and Exporting Table Data
 • Using bcp and BULK INSERT to Import Data
 • Deploying and Upgrading Data-Tier Application

  Lab: Importing and Exporting Data

Công ty Cổ phần Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro
Lầu 6, tòa nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Kinh doanh
Điện thoại: (028)39333376
Website: http://smartpro.vn - Email: sales@smartpro.vn; tuvan@smartpro.vn

SmartPro là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và giải pháp trong lĩnh vực CNTT, phát triển năng lực quản lý, kỹ năng làm việc, kỹ năng lãnh đạo…cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ giảng viên giỏi đầy nhiệt huyết, được huấn luyện trong và ngoài nước cùng trang thiết bị hiện đại, SmartPro cam kết cung cấp cho quý doanh nghiệp những giải pháp khả thi, hữu ích nhất; những chương trình đào tạo toàn diện có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuyên sâu và huấn luyện thực tiễn. Ngoài ra, SmartPro còn là đơn vị ủy quyền của các trung tâm khảo thí quốc tế như Pearson VUE và PSI, thường xuyên tổ chức sát hạch các bài thi quốc tế đáp ứng yêu cầu của các hãng công nghệ. 

Đồng bộ tài khoản