Designing A Microsoft Windows Server 2003 Active Directory & Network Infrastructure (70-297)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Designing A Microsoft Windows Server 2003 Active Directory & Network Infrastructure (70-297)

Khoá học này cung cấp cho học viên là những nhà quản trị hệ thống hay những kỹ sư hệ thống có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế hạ tầng mạng và dịch vụ danh bạ Microsoft Active Directory® trong môi trường Microsoft Windows Server™ 2003. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên đạt được các kỹ năng:
- Mô tả tiến trình thiết kế hạ tầng mạng và hạ tầng Active Directory để hổ trợ Active Directory.
- Thiết kế hạ tầng forest và domain infrastructure đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế hạ tầng site đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế cấu trúc Group Policy đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế cấu trúc quản trị đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế cấu trúc physical network hố trợ Active Directory và đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế cấu trúc Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) để hổ trợ Active Directory và đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Tạo ra thiết kế kết nối mạng hổ trợ Active Directory đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế chiến lược name resolution hổ trợ Active Directory và đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
- Thiết kế hạ tầng truy nhập mạng để hổ trợ Active Directory và đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên muốn nâng cao kỹ năng công việc trong môi trường mạng Microsoft Windows Server 2003.
- Học viên muốn tìm một IT job với vai trò là một quản trị hệ thống hay kỹ sư hệ thống.
- Chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Designing A Microsoft Windows Server 2003 Active Directory & Network Infrastructure (70-297)


- Introduction to Designing an Active Directory and Network Infrastructure.
- Designing a Forest and Domain Infrastructure.
- Designing a Site Infrastructure.
- Designing the Administrative Structure.
- Designing for Group Policy.
- Designing the Physical Network.
- Designing for Network Connectivity.
- Designing a Name Resolution Strategy.
- Designing the Network Access Infrastructure.

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản