Kế Toán Quốc Tế FIA

Văn Phòng Đào Tạo Sunway - Hanu

Phòng 201, nhà B, Trường Đại học Hà Nội - Km9 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học FIA

Chương trình Nền Tảng Kế Toán - Foundations in Accountancy (FIA) - là chương trình đào tạo kế toán quốc tế do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) xây dựng và cấp chứng chỉ. Chương trình FIA được thiết kế giúp học viên có thể lấy được 4 chứng chỉ trong suốt quá trình học, bao gồm: Chứng chỉ sơ cấp về kế toán tài chính và kế toán quản trị, Chứng chỉ trung cấp về kế toán tài chính và kế toán quản trị, Chứng chỉ Diploma về kế toán và kinh doanh, Chứng chỉ chuyên viên kế toán quốc tế (CAT). Bạn có thể chọn lựa theo học để lấy bất kỳ hoặc tất cả các chứng chỉ trên. Mỗi cấp độ lần lượt tương đương với các chương trình dự bị đại học, A level, năm đầu tiên của đại học Anh quốc và chương trình cao đẳng. Ngoài ra, trong suốt quá trình học, bạn cũng phải hoàn tất học phần Trình độ nghiệp vụ và đạo đức (Foundations in Professionalism).

Đối Tượng Tham Gia

Chứng chỉ này phù hợp cho tất cả các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đang làm việc trong các vị trí hỗ trợ kế toán tìm kiếm chứng chỉ nền tảng trong ngành nghề kế toán tài chính.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học FIA


Chương trình FIA được chia nhỏ làm 4 cấp độ (tổng cộng 9 môn học) và nhiều cách tiếp cận, ứng với đó bạn sẽ được cấp các giấy chứng nhận riêng, tùy theo cách thức học và thi của mỗi người. Các cấp độ này là không phụ thuộc vào nhau và có thể lấy một cách độc lập mà không cần theo thứ tự. Cấu trúc và nội dung khoá học đối với từng chứng chỉ:

- Chứng chỉ sơ cấp về kế toán và quản trị tài chính

  • (FA1) Hạch toán giao dịch tài chính
  • (MA1) Thông tin sử dụng cho quản lý

- Chứng chỉ trung cấp về kế toán và quản trị tài chính

  • (FA2) Quản lý hồ sơ tài chính
  •  (MA2) Quản lý chi phí và tài chính

- Chứng chỉ Diploma về kế toán và kinh doanh

  • (FAB/F1) Kế toán trong kinh doanh
  • (FMA/F2) Kế toán quản trị
  • (FFA/F3) Kế toán tài chính

- Chứng chỉ Kế toán viên Quốc tế CAT (hoàn thành các chứng chỉ trên và học thêm 2 trong 3 môn sau)

  • (FTX) Cơ bản về thuế
  • (FFM) Cơ bản về quản lý tài chính
  • (FAU) Cơ bản về kiểm toán

Ưu Đãi Chung

- Giảm 7.000.000đ khi đăng ký 7 môn trở lên
- Giảm 3.000.000đ khi đăng ký 3 môn trở lên
- Giảm 5% cho sinh viên
- Giảm 5% cho nhóm 2 người
- Tặng bình nước Sunway năng động cho bạn đăng ký bất kỳ.

Văn Phòng Đào Tạo Sunway - Hanu
Phòng 201, nhà B, Trường Đại học Hà Nội - Km9 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng Sunway - Hanu
Điện thoại: 04.35544243
Website: http://sunway.hanu.vn -
Nỗ lực hợp tác giữa SunwayTES và trường Đại học Hà Nội (HANU) đã được ghi nhận vào ngày 28 tháng 11 năm 2008 bằng việc ký kết một Biên bản thỏa thuận ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai tổ chức, thành lập đơn vị đào tạo Sunway-Hanu nhằm mục đích phát triển các khóa học chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả cao trong lĩnh vực kế toán, tài chính và các lĩnh vực liên quan. Các lớp học với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức sâu rộng của Trường Đại học Hà Nội và Sunway- TES đã được bắt đầu từ tháng 3 năm 2009, đáp ứng sự mong đợi của học viên cũng như từ các doanh nghiệp lớn nhỏ. Hiện nay văn phòng đang tổ chức đào tạo 03 chương trình với tỷ lệ đỗ các môn là trên 90%.
Đồng bộ tài khoản