Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2012

Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro

Lầu 6, tòa nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Administering Microsoft SQL Server 2012 Database

Khóa học 5 ngày này cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới việc duy trì cơ sở dữ liệu. Nội dung cũng giúp cho học viên kiến thức chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế với mã 70-462.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế dành cho các học viên là người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Người thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu và bảo trì lĩnh vực họ chịu trách nhiệm chính, hoặc làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong công việc chính của họ.

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Administering Microsoft SQL Server 2012 Database


 - Bài 1: Giới thiệu SQL Server 2012 và Toolset

 • Giới thiều về SQL Server Platform
 • Làm việc với các công cụ SQL Server
 • Cấu hình các dịch vụ SQL Server

 - Bài 2: Chuẩn bị hệ thống cho SQL Server 2012

 • Tổng quan về kiến trúc SQL Server
 • Lập kế hoạch các yêu cầu tài nguyên máy chủ
 • Chuẩn bị kiếm thử cài SQL Server

 - Bài 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012

 • Chuẩn bị cài đặt SQL Server
 • Cài đặt SQL Server
 • Nâng cấp và cài đặt tự động

 - Bài 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Làm việc với Files và Filegroups
 • Di chuyển Database Files

 - Bài 5: Hiểu về các mô hình khôi phục SQL Server 2012

 • Chiến lược sao lưu
 • Tìm hiểu về SQL Server Transaction Logging
 • Lập kế hoạch chiến lược sao lưu SQL Server

 - Bài 6: Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

 • Sao lưu cơ sở dữ liệu và Transaction Logs
 • Quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với các tùy chọn sao lưu

 - Bài 7: Phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

 • Tìm hiểu tiến trình phục hồi dữ liệu
 • Phục hồi cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với cơ chế phục hồi Point-in-time
 • Phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống và các tệp riêng

- Bài 8: Nhập và xuất dữ liệu

 • Chuyển nhập và xuất dữ liệu trong SQL Server
 • Nhập và xuất bảng dữ liệu
 • Chèn dữ liệu với dữ liệu lớn

 - Bài 9: Xác thực và cấp quyền người dùng

 • Xác thực các kết nối tới SQL Server
 • Cấp quyền đăng nhập để truy cập cơ sở dữ liệu
 • Cấu quyền truy cập các máy chủ

 - Bài 10: Gán Server Role và Database Role

 • Làm việc với Server Role
 • Làm việc với Database Role có sẵn
 • Tạo Database Role do người dùng định nghĩa

 - Bài 11: Cấp phép người dùng truy cập tài nguyên

 • Cấp phép truy cập các đối tượng
 • Cấp phép thực thi mã
 • Cấu hình cấp phép mức lược đồ

 - Bài 12: Giám sát môi trường SQL Server

 • Các tùy chọn giám sát truy cập dữ liệu trong SQL
 • Thực hiện giám sát SQL Server
 • Quản lý giám sát SQL Server

 - Bài 13: Tự động hóa quản lý SQL Server 2012

 • Tự động hóa quản lý SQL Server
 • Làm việc với SQL Server Agent
 • Quản lý SQL Server Agent Jobs

 - Bài 14: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent

 • Tìm hiểu về bảo mật SQL Server Agent
 • Cấu hình chứng nhận
 • Cấu hình tài khoản Proxy

 - Bài 15: Giám sát SQL Server 2012 với Alerts và Notifications

 • Cấu hình Database Mail
 • Giám sát các lỗi SQL Server
 • Cấu hình điều hành, Alerts và Notifications

 - Bài 16: Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu đang chạy

 • Đảm bảo bảo toàn cơ sở dữ liệu
 • Bảo trì chỉ mục (Index)
 • Tự động bảo trì cơ sở dữ liệu thường xuyên

 - Bài 17: Theo dõi truy cập SQL Server 2012

 • Chụp các hành vi sử dụng SQL Server Profiler
 • Cải tiến hiệu suất với Database Engine Tuning Advisor
 • Làm việc với các tùy chọn Tracin

 - Bài 18: Giám sát SQL Server 2012

 • Giám sát các hành vi
 • Sao chụp và quản lý hiệu suất dữ liệu
 • Phân tích hiệu suất dữ liệu thu thập được

 - Bài 19: Quản lý nhiêu máy chủ

 • Làm việc với nhiều máy chủ
 • Ảo hóa SQL Server
 • Triển khai và nâng cấp các ứng dụng tầng dữ liệu

 - Bài 20: Xử lý sự cố thông thường SQL Server 2012

 • Phương pháp xử lý dự cố SQL Server
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ
 • Giải quyết các vấn đề truy cập đồng thời
 • Giải quyết các vấn đề Đăng nhập và kết nối

Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro
Lầu 6, tòa nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng tư vấn
Điện thoại: (08)39333376
Website: http://smartpro.vn - Email: tuvan@smartpro.vn ; sales@smartpro.vn

SmartPro là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực CNTT, phát triển năng lực quản lý, kỹ năng làm việc, kỹ năng lãnh đạo…cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ giảng viên giỏi đầy nhiệt huyết, được huấn luyện trong và ngoài nước cùng trang thiết bị hiện đại, SmartPro cam kết cung cấp cho quý doanh nghiệp những giải pháp khả thi, hữu ích nhất; những chương trình đào tạo toàn diện có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuyên sâu và huấn luyện thực tiễn.

Đồng bộ tài khoản