Thỏa Thuận Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với website KhaiGiang.VN

Điều khoản chung

Website được thiết kế và đưa vào sử dụng vào năm 2010. Việc bạn đăng ký sử dụng KhaiGiang.VN và việc sử dụng các dịch vụ của KhaiGiang.VN đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng KhaiGiang.VN cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi KhaiGiang.VN. KhaiGiang.VN có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website

Mô tả dịch vụ

Thông qua website và các liên kết trên website, KhaiGiang.VN cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Web của KhaiGiang.VN, sử dụng các dịch vụ do KhaiGiang.VN cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Trừ phi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa Thuận Sử Dụng còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do KhaiGiang.VN cung cấp.

Dịch vụ trên website này được KhaiGiang.VN sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của người dùng. KhaiGiang.VN cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, KhaiGiang.VN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

Dịch vụ và trách nhiệm của KhaiGiang.VN

Dịch vụ của KhaiGiang.VN là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ ). Bạn đồng ý rằng KhaiGiang.VN có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng KhaiGiang.VN có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho KhaiGiang.VN để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

Bạn đồng ý rằng KhaiGiang.VN sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

Điều khoản về sử dụng dịch vụ trên KhaiGiang.VN

1. Nhà đào tạo cần cập nhật đầy đủ các thông tin chi tiết theo form mẫu về Đơn vị đào tạo và Thông tin khóa học trên KhaiGiang.VN (mọi chi tiết ưu đãi sẽ được cập nhật sau theo thỏa thuận của từng gói dịch vụ)

1.1 Thông tin Đơn vị đào tạo

a. Tên đơn vị đào tạo

b. Giới thiệu sơ lược về đơn vị đào tạo ( định hướng, mục tiêu…)

c. Cơ sở vật chất

d. Thông tin liên hệ (website, email, địa chỉ, số điện thoại…)

e. Lĩnh vực đào tạo

f. Địa điểm đào tạo (tỉnh/thành)

Hướng dẫn đăng ký thông tin Khóa học/Đơn vị đào tạo

1.2 Thông tin Khóa học

a. Tên khóa học

b. Ngành nghề đào tạo

c. Giới thiệu khóa học

d. Nội dung đào tạo

e. Đối tượng học viên

f. Thời lượng

g. Ưu đãi (nếu có)

Hướng dẫn đăng ký thông tin khóa học

Lưu ý: Đây là những thông tin bắt buộc nhằm giúp giới thiệu trung tâm của bạn cũng như khóa học bạn đào tạo đến với người dùng, vì vậy cần nhập đầy đủ và chính xác. Khóa học của bạn sẽ nhanh chóng được duyệt và Online trên Website KhaiGiang.VN.

2. Trong quá trình cập nhật thông tin cho khóa học hoặc đơn vị đào tạo bạn không được quyền chèn bất cứ liên kết nào trong phần thông tin này.

3. Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website KhaiGiang.VN đến nội dung thông tại trang web của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

4. Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

5. Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:

 1. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 3. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 4. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 5. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
 6. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
 7. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
 8. Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của KhaiGiang.VN. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

Các liên kết đến các website khác:

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, KhaiGiang.VN có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của KhaiGiang.VN, do đó KhaiGiang.VN sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

Giới hạn độ tuổi:

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Những điều cấm:

Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:

 1. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/ tổ chức khác.
 2. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
 3. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

KhaiGiang.VN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đồng bộ tài khoản