Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) là một tập hợp thông tin có cấu trúc.
 • » Xem thêm
  • Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Theo đánh giá của các chuyên viên tư vấn nhân sự, nhu cầu cần lao động ngành công nghệ thông tin (CNTT) sẽ tăng cao vào năm 2002 - 2003. Nguyên nhân: Triển khai rộng rãi về thương mại điện tử và nhất là việc thực hiện chính phủ điện tử tại Việt Nam. Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) sẽ là một phần không thể thiếu khi thực hiện các công việc trên.

   Khóa học Cơ Sở Dữ Liệu cung cấp những kiến thức:
   Đến với các khóa học về Cơ Sở dữ Liệu (Database), học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cần thiết để phân tích & thiết kế CSDL, quản trị CSDL Access, CSDL Oracle, SQL Server 2005 -2008 - 2012. Trải qua các khóa học về CSDL, học viên có thể rèn luyện các kỹ năng cài đặt và cấu hình CSDL, giúp quản trị người dùng, sao lưu và phục hồi CSDL, các thao tác chuyển đổi dữ liệu, cấu hình các thông số kết nối mạng. Sau khi hoàn tất các khóa học cơ bản, học viên có thể tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn.

   Cơ sở dữ liệu được phân chia ra nhiều loại khác nhau:
   - Cơ sở dữ liệu dạng file: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là text, ascii, *.dbf. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng file là*.mdb Foxpro

   - Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...

   - Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong các bảng dữ liệu nhưng các bảng có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ thêm các hành vi, nhằm thể hiện hành vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres

   - Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu dưới dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các tag. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
Hiển thị 1-20 trên 119 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản