Khóa Học Quản Trị CSDL Access

Khóa Học Quản Trị CSDL Access
9 10 400
MS Access là phần mềm quản trị Cơ Sở Dữ Liệu.
 • » Xem thêm
  • Tương tự nhu các phần mềm khác như: Foxpro, Paradox, Oracle... Công dụng của chúng là dùng để quản lý một đối tượng tác nghiệp như: Nhà máy, xí nghiệp, trường đại học, công ty..v.v. Nói một cách cụ thể thì quản lý một đối tượng chính là quản lý các thông tin của đối tượng đó. Nghĩa là ta tập hợp tất cà các thông tin của một đối tượng được tổ chức, hệ thống hóa, cài đặt vào hệ thống máy tính và tạo thành một Cơ Sở Dữ Liệu của đối tượng đó. Ngoài ra, MS Access còn là một trợ thủ đắc lực giúp bạn quản lý văn phòng một cách chuyên nghiệp trên máy tính.

   Làm được gì với MS Access:
   Bạn có thể dùng MS Access để thiết kế các hệ thống quản lý dữ liệu như là quản lý văn thu, hồ sơ, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý kho, sản phẩm, hàng hóa.v..v Trong khóa học Quản trị CSDL Access, bạn sẽ nắm được các khái niệm về CSDL, mở và đóng file CSDL, các thành phần trong file CSDL, khái niệm về Table, mở và đóng Table, các chế độ mở Table, các thao tác trên cửa sổ Datasheet View, tạo mới Table, nhập dữ liệu cho Table, sao chép Table và sàng lọc, sắp xếp dữ liệu trong Table. Các bạn cũng sẽ học những câu truy vấn, nắm vững những khái niệm về Query, cách tạo mới và xem kết quả 1 Query, các phép toán, tạo Field tính toán, sàng lọc và sắp xếp dữ liệu.

   Những kiến thức quan trọng trong Access:
   Bên cạnh đó, bạn cũng được học các bước tạo FORM và REPORT bằng WIZARD, các chế độ của FORM, tạo FORM dạng Main/Sub và Linked, các thao tác chỉnh sửa ở chế độ Design View, các bước tạo REPORT bằng WIZARD, các chế độ của REPORT, tạo REPORT dạng Label.
Hiển thị 1-4 trên 4 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản