Khóa Học Quản Trị SQL Server

Khóa Học Quản Trị SQL Server
9 10 468
SQL Server 2014 của Microsoft được các chuyên gia hàng đầu về công nghệ đánh giá là bảo đảm hiệu năng thực thi cho các ứng dụng cốt yếu với tất cả các khối lượng công việc trong bộ nhớ tích hợp, đưa ra số liệu phân tích nhanh chóng hơn từ bất kỳ Database nào với các công cụ quen thuộc và đặc biệt là nền tảng dịch vụ điện toán dám mây lai cho phép các tổ chức dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý cac giải pháp tại chỗ hoặc trên đám mây.
 • » Xem thêm
  • Khi tham gia khóa học Microsoft SQL Server bạn sẽ nắm vững các được khái niệm Transaction Log và mô hình SQL Server recovery cũng như thực hiện các chiến lược sao lưu dự phòng đáp ứng khả năng sẵn sàng cao, sao lưu SQL Server và sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server. Học viên sẽ học cách sử dụng công cụ import/export và giải thích các vấn đề liên quan đến SSIS, làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server, đăng nhập và người dùng, các Server role có sẵn, Server role do người dùng định nghĩa, Database role có sẵn và Database role người dùng định nghĩa, thực hiện bảo mật SQL Server agent, các tài khoản Proxy và định danh, cấu hình Database mail, Alerts và Notifications.

   Khóa học Microsoft SQL Server


   Hiện nay có nhiều sinh viên, những nhà quản trị Website, quản trị mạng tham gia vào các khóa học quản trị SQL Server nói chung hay Quản trị Microsoft SQL Server nói riêng nhằm mục đích lập kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu làm việc với SQL Profiler và SQL Trace Stored Procedures. Học viên sẽ có cơ hội làm việc với Central Management Servers và các truy vấn nhiều máy chủ, Ảo hóa về SQL Server và các ứng dụng tầng dữ liệu, xử lý sự cố cơ sở dữ liệu SQL Server. SQL Server 2008 cung cấp công nghệ và những tính năng mà người dùng và doanh nghiệp, công ty có thể tin cậy để giải quyết các thách thức ngày càng tăng trong việc quản lý dữ liệu và trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng. Với những cải tiến quan trọng, những lợi ích mà SQL Server 2008 đem lại rất thiết thực nhất cho nhu cầu sử dụng. SQL Server 2008 là một phần của nền tảng dữ liệu của Microsoft được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý và làm việc với dữ liệu hiện tại và trong tương lai.

   Khóa đào tạo Quản trị CSDL SQL Server 2008 có gì khác với 2005?


   Khóa học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất để cài đặt,cấu hình, quản lý, và khắc phục sự cố hệ thống cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008. Sau khi hoàn tất khóa học Quản Trị CSDL SQL Server 2008, bạn hoàn toàn có thể: Phân tích, định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và nắm vững các chuẩn Database, nắm vững các chức năng của SQL Server, mô tả các lệnh DDL, DML và DCL trong SQL Server, xác định CSDL hệ thống và CSDL người dùng định nghĩa trong SQL Server và nắm vững các kiểu dữ liệu trong SQL Server, ràng buộc dữ liệu, khả năng Phân tích XML indexes, nắm vững khái niệm về View và tạo ra các stored procedures, chức năng lập trình rất mạnh trong SQL Server.

   Khóa học Microsoft SQL Server 2012


   Khóa học Quản Trị Cơ sở Dữ Liệu SQL Server 2012 cung cấp cho học viên kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường Microsoft SQL Server 2012, học viên sẽ được học những kiến thức nền tảng cơ bản cho các khóa học SQL Server liên quan như: Quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và thông tin kinh doanh. Khóa học Quản trị SQL Server 2012 giúp học viên chuẩn bị cho môn thi 70-461 nếu bạn muốn nhận chứng chỉ quốc tế.

   Bạn có muốn trở thành một chuyên gia về Quản trị SQL Server


   Những chuyên gia hàng đầu về Quản trị SQL Server, Mocrosoft SQL Server là người biết sử dụng và phát triển trên nền tảng công nghệ và kiến trúc ứng dụng mới nhất của Microsoft. Am hiểu về hệ thống liên quan tới các nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp bao gồm: CRM, ERP, HRM. Ngoài ra, bạn phải có trách nhiệm đề xuất các giải pháp kỹ thuật và giải quyết vấn đề kỹ thuật, có khả năng khảo sát nghiệp vụ, phân tích và thiết kế hệ thống,....

   Cơ hội nghề nghiệp sau khi học khóa Quản trị CSDL SQL Server


   Khi hoàn tất khóa đào tạo Quản trị CSDL SQL Server, bạn cần phải tìm hiểu thêm vào tự đào tạo chuyên sâu cho mình những kiến thức nâng cao như bảo mật, tối ưu tốc độ dữ liệu lớn trong SQL Server 2008, quản trị hệ thống SQL Server 2008 như: BI, Replicate,… Bạn phải am hiểu về T-SQL trong cơ sở dữ liệu MySQL hoặc SQL Server và đồng bộ dữ liệu giữa MySQL & SQL Server với dữ liệu lớn. Ngoài ra, bạn cũng nên biết cách phân tích thiết kế hệ thống sử dụng phương pháp UML, hiểu biết về các hệ thống nghiệp vụ như: CRM, ERP.
Hiển thị 1-20 trên 25 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản