Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 2012

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học SQL Server 2012

Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản cho các khóa học SQL Server liên quan như: Quản trị CSDL, phát triển CSDL và thông tin kinh doanh. Cung cấp các kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường MS SQL Server 2012. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
- Viết các câu lệnh truy vấn SELECT
- Truy vấn nhiều bảng
- Sử dụng các hàm dựng sẵn
- Sử dụng truy vấn con.
- Thực thi thủ tục chứa sẵn
- Sử dụng các toán tử
- Thực hiện quản lý lỗi
- Thực hiện giao dịch
- Sử dụng biểu thức bảng
- Sử dụng cửa sổ bảng sếp hạng, chức năng thống kê
- Lập trình với T-SQL

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học này định hướng tới những người quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và chuyên gia về thông tin kinh doanh. Khóa học này cũng có thể dành cho những người làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu lên kế hoạch tham dự các kỳ thi, những chuyên gia phân tích nghiệp vụ và phát triển ứng dụng

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Nội Dung Khóa Học SQL Server 2012


- Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2012
- Bắt đầu với SQL Azure
- Giới thiệu truy vấn T-SQL Querying
- Viết các truy vấn Select
- Truy vấn nhiều bảng
- Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Làm việc với các kiểu dữ liệu SQL Server 2012
- Sử dụng các hàm dựng sẵn
- Gộp nhóm và Tổng hợp dữ liệu
- Sử dụng truy vấn con
- Sử dụng trình diễn bảng
- Sử dụng tập các toán tử
- Sử dụng cửa sổ xếp hạng và các hàm tổng hợp
- Làm việc với PIVOT và GROUPING SETS
- Truy vấn SQL Server Metadata
- Thực thi các thủ tục chứa sẵn
- Lập trình với T-SQL
- Thực hiện quản lý lỗi
- Thực hiện các giao dịch
- Cải thiện hiệu năng truy vấn

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản