Khóa học Đầu Tư & Tài Chính

Tổng hợp các khóa học đầu tư và tài chính giúp học viên hiểu và thiết lập được những nhu cầu về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với một Chuyên viên đầu tư phân tích tài chính.
 • » Xem thêm
  • Lãnh hội các kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc, các phương pháp và các kĩ thuật phân tích đầu tư tài chính. Thông thạo những kiến thức về kinh tế học, các phương pháp thống kê, phương pháp định lượng, làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá. Có khả năng phân tích bản cáo bạch (báo cáo tài chính), các khoản đầu tư và công nợ, các công cụ phái sinh, phân tích và quản lý danh mục đầu tư. Có khả năng phân tích đầu tư tài chính và thẩm định đầu tư đối với các công ty trong chiến lược đầu tư.

   Công việc cụ thể của chuyên viên phân tích đầu tư


   - Nghiên cứu thị trường về lĩnh vực quản lý vốn, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các quy định, điều luật có liên quan.
   - Thu thập các thông tin về tài chính và đầu tư của các công ty, cổ phiếu, chứng khoán và các thông tin đầu tư khác.
   - Xem xét và phân tích các thông tin đầu tư tài chính thu thập được.
   - Sàn lọc thông tin, định giá, đánh giá cổ phiếu; đánh giá, phân tích rủi ro.
   - Đánh giá các rủi ro và cơ hội đầu tư, xác định cơ hội đầu tư tốt nhất.
   - Chuẩn bị các kế hoạch đầu tư cần thiết và các tài liệu đàm phán liên quan.
   - Lập các hoạt động, hướng dẫn và thủ tục đầu tư cơ bản; đảm bảo các giao dịch được tiến hành theo đúng các hướng dẫn và thủ tục của công ty.
   - Đảm bảo tuân thủ các hạn mức đầu tư, các thay đổi về quy định và chuẩn bị các báo cáo.
   - Chịu trách nhiệm xác định và theo dõi các vấn đề về đầu tư để hổ trợ các (công ty) khách hàng.

   Khóa học đầu tư tài chính là một chương trình đào tạo sinh động, áp dụng lý thuyết vào thực hành giao dịch Khi tham dự chương trình, học viên sẽ nhận được:


   - Tìm đúng kênh đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.
   - Chu trình kinh tế, tại sao có khủng hoảng tài chính. Nắm bắt quy luật để giúp bạn sử dụng đồng tiền sinh lợi.
   - Phương pháp phân tích, dự báo giá cả.
   - Sử dụng thành thạo phần mềm, ứng dụng công cụ phân tích kĩ thuật để nhận định thị trường.
   - Luyện tập kỷ luật giao dịch, kiềm chế lòng tham, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

   Hoàn tất các khóa học về đầu tư và tài chính:


   Bạn có thể hỗ trợ các cộng sự với chuyên viên cấp cao trong việc phát triển các cơ hội đầu tư. Nắm vững phương pháp thẩm định để áp dụng vào các dự án đầu tư đang và sẽ diễn ra tại đơn vị. Hiểu rõ qui trình thẩm định và thực hiện một dự án đầu tư sẽ như thế nào. Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng trong phân tích đầu tưphân tích tài chính. Khả năng giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp với các đối tác và bên thứ ba.

   Vai trò trong Doanh nghiệp - Tổ chức:


   Người học các khóa học về Đầu tư - Tài chính có thể đảm nhận các chức danh như: Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên tư vấn tài chính, Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính, Chuyên viên quản lý quỹ đầu tư, Giám đốc tài chính, Giám đốc quản lý đầu tư
Hiển thị 1-20 trên 272 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản