Khóa Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp

Khóa Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp
8 10 590
Tài chính là một thành phần cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào.
 • » Xem thêm
  • Tài chính doanh nghiệp là tổng thể các quan hệ liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp. Các mối quan hệ này hình thành nên một tổng thể phản ánh tình hình tài chính chung của doanh nghiệp. Và để diễn tả các mối quan hệ hình thành nên tình hình tài chính đó, người ta gọi là Tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt tới các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường, là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tính chất và mức độ phát triển của tài chính doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào tính chất và nhịp độ phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

   Tham gia Lớp Tài chính doanh nghiệp với mục tiêu


   Giúp các cán bộ quản lý có những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, hiểu được những thách thức về tài chính mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt và áp dụng được một số kiến thức tài chính vào công việc của mình. Chương trình Đào tạo Tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm thực tế trong quản trị tài chính, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, làm cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên các thông tin tài chính như phân tích điểm hoà vốn, phân tích cơ cấu chi phí, phân tích cơ cấu sản phẩm, lựa chọn các phương án kinh doanh.

   Kết quả Khóa học Tài chính doanh nghiệp


   Sau khi hoàn tất Khóa học Tài chính doanh nghiệp, học viên có thể hiểu được mục tiêu chính và bản chất của tài chính doanh nghiệp, phân biệt được trọng tâm của tài chính với kế toán. Đọc hiểu được các báo cáo tài chính cơ bản và biết cách tính một số chỉ tiêu tài chính như các chỉ tiêu liên quan đến thanh khoản, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và sử dụng vốn vay. Lớp Tài chính doanh nghiệp sẽ giúp bạn làm quen với một số phương thức ra quyết định dựa trên các thông tin tài chính như phân tích điểm hoà vốn, phân tích cơ cấu chi phí, phân tích cơ cấu sản phẩm, lựa chọn các phương án kinh doanh.

   Khóa đào tạo Tài chính doanh nghiệp có thể trang bị cho bạn những kiến thức kinh tế - tài chính hiện đại và các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Khóa học Tài chính doanh nghiệp mở rộng cơ hội nghề nghiệp giúp bạn có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán, các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm.
Hiển thị 1-20 trên 57 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản