Lập Và Quản Lý Ngân Sách Doanh Nghiệp

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam

Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Ngân Sách DN

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng: Giải thích ngân sách là gì. Cung cấp thông tin cần thiết cho việc hoạch định ngân sách. Áp dụng các ngân sách đã hoạch định. Kiểm soát việc thực hiện ngân sách.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/ Tổ chức
- Cán bộ Quản lý, Nhân viên tại Phòng/Ban liên quan đến Tài chính Kế toán trong Doanh nghiệp/Tổ chức
- Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Lập Ngân Sách DN


- Phần 1: Ngân sách là gì?
+ Định nghĩa ngân sách
+ Bước đầu hoạch định ngân sách
+ Ưu điểm của việc lập ngân sách
+ Ngân sách của các phòng ban chức năng
+ Ngân sách tổng hợp
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 2: Hoạch định ngân sách
+ Nhóm hoạch định ngân sách
+ Thu nhập thông tin
+ Ngân sách trong lĩnh vực dịch vụ
+ Ngân sách của các phòng ban chức năng
+ Ngân sách tổng hợp
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 3: Sử dụng các ngân sách
+ Kiểm soát ngân sách và phân tích biến động
+ Hoạch định ngân sách linh hoạt và kiểm soát thực hiện
+ Các ứng dụng khác của hoạch định ngân hàng
+ Hạch toán chi phí chuẩn và theo dõi thực hiện ngân sách
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 4: Thực hành lập ngân sách theo chức và thiết lập ngân sách tổng thể
+ Các kỹ năng sử dụng để lập ngân sách
+ Thực hành lập ngân sách theo chức năng
+ Thực hành thiết lập ngân sách tổng thể
+ Phân tích các yếu tổ ảnh hưởng tới lập dự toán: Lạm phát, thuế…

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam
Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Brainwork Việt Nam
Điện thoại: (04) 35626766
Website: http://www.brainwork.com.vn - Email: brainwork@brainwork.com.vn
Brainwork Việt Nam (Công ty CP Phát triển Nhân trí Việt Nam), được thành lập năm 2007 chuyên cung cấp giải pháp và các chương trình đào tạo chất lượng cao ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, Năng lượng – Dầu khí, Quản trị Sản xuất, Kho vận & Chuỗi cung ứng và Tài chính – Ngân hàng. Mục tiêu của Brainwork Việt Nam là trở thành Đối tác đào tạo tin cậy của các Cá nhân, Tổ chức, và Doanh nghiệp tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Brainwork Việt Nam cam kết thực hiện các chương trình đào tạo sát với đặc thù hoạt động của từng Tổ chức/ Doanh nghiệp và đáp ứng mong đợi của cấp quản lý, bộ phận phụ trách đào tạo và người tham dự đào tạo, đem đến SỰ CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho các bên liên quan.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản