Kiểm Soát Chi Phí

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam

Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Chi Phí

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng: Phân biệt các loại chi phí khác nhau. Giải thích cách xác định chi phí mục tiêu để kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp. Phân tích biến động chi phí. Mô tả cách thức phân bổ chi phí theo các trung tâm quản lý chi phí. Mô tả cách thức làm tăng cường ý thức tiết kiệm chi phí của nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/ Tổ chức
- Cán bộ Quản lý, Nhân viên tại Phòng/Ban liên quan đến Tài chính Kế toán trong Doanh nghiệp/ Tổ chức
- Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Chi Phí


- Phần 1: Chi phí
+ Các chi phí của doanh nghiệp
+ Chi phí lao động trực tiếp và dán tiếp
+ Chi phí nguyên vật liệu
+ Chi phí chung
+ Chi phí cố định và chi phí biến đổi
+ Vai trò kiểm soát chi phí của người quản lý doanh nghiệp
+ Bài tập thảo luận thực hành.
- Phần 2: Định mức chi phí
+ Xây dựng định mức
+ Định mức chi phí trong thực tế
+ Biến động so với định mức
+ Bài tập thảo luận thực hành.
- Phần 3: Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp
+ Thông tin về chi phí và quyết định
+ Trung tâm quản lý chi phí
+ Kiểm soát chi phí thông qua trung tâm quản lý chi phí
+ Bài tập thảo luận thực hành.
- Phần 4: Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí
+ Tham gia và trao đổi
+ Danh mục kiểm tra để giảm chi phí
+ Biện pháp giảm chi phí
+ Bài tập thảo luận thực hành.

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam
Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Brainwork Việt Nam
Điện thoại: (04) 35626766
Website: http://www.brainwork.com.vn - Email: brainwork@brainwork.com.vn
Brainwork Việt Nam (Công ty CP Phát triển Nhân trí Việt Nam), được thành lập năm 2007 chuyên cung cấp giải pháp và các chương trình đào tạo chất lượng cao ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, Năng lượng – Dầu khí, Quản trị Sản xuất, Kho vận & Chuỗi cung ứng và Tài chính – Ngân hàng. Mục tiêu của Brainwork Việt Nam là trở thành Đối tác đào tạo tin cậy của các Cá nhân, Tổ chức, và Doanh nghiệp tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Brainwork Việt Nam cam kết thực hiện các chương trình đào tạo sát với đặc thù hoạt động của từng Tổ chức/ Doanh nghiệp và đáp ứng mong đợi của cấp quản lý, bộ phận phụ trách đào tạo và người tham dự đào tạo, đem đến SỰ CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho các bên liên quan.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản