Đánh Giá Chất Lượng Trong Sản Xuất Và Vận Hành

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam

Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Đánh Giá Chất Lượng

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng: Giải thích các chức năng và mục tiêu của đánh giá chất lượng. Xác định các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của đánh giá viên. Mô tả công việc hoạch định và chuẩn bị cho cuộc đánh giá chất lượng. Trình bày các nội dung chính của các báo cáo đánh giá. Mô tả cách thức đề nghị, theo dõi và thẩm định hành động khắc phục.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/Tổ chức.
- Cán bộ Quản lý, Nhân viên đang đảm nhận vị trí đánh giá chất lượng của khâu sản xuất, vận hành trong Doanh nghiệp/Tổ chức.
- Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Chất Lượng


- Phần 1: Tổng quan đánh giá chất lượng
+ Đánh giá chất lượng
+ Các loại hình đánh giá
+ Vai trò của các bên trong một cuộc đánh giá
+ Các kỹ năng và phẩm chất của đánh giá viên
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 2: Các giai đoạn đánh giá chất lượng
+ Kế hoạch đánh giá
+ Chuẩn bị đánh giá
+ Họp khai mạc
+ Tiến hành đánh giá
+ Họp bế mạc
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 3: Báo cáo đánh giá và hành động khắc phục
+ Báo cáo quan sát tạm thời
+ Báo cáo tổng kết đánh giá
+ Hành động khắc phục
+ Theo dõi và thẩm định hành động khắc phục
+ Ví dụ và bài tập thực hành.

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam
Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Brainwork Việt Nam
Điện thoại: (04) 35626766
Website: http://www.brainwork.com.vn - Email: brainwork@brainwork.com.vn
Brainwork Việt Nam (Công ty CP Phát triển Nhân trí Việt Nam), được thành lập năm 2007 chuyên cung cấp giải pháp và các chương trình đào tạo chất lượng cao ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, Năng lượng – Dầu khí, Quản trị Sản xuất, Kho vận & Chuỗi cung ứng và Tài chính – Ngân hàng. Mục tiêu của Brainwork Việt Nam là trở thành Đối tác đào tạo tin cậy của các Cá nhân, Tổ chức, và Doanh nghiệp tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Brainwork Việt Nam cam kết thực hiện các chương trình đào tạo sát với đặc thù hoạt động của từng Tổ chức/ Doanh nghiệp và đáp ứng mong đợi của cấp quản lý, bộ phận phụ trách đào tạo và người tham dự đào tạo, đem đến SỰ CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho các bên liên quan.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản