Quản Trị Chất Lượng

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam

Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Chất Lượng

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng: Giải thích ý nghĩa của chất lượng. Mô tả những lợi ích của việc cải tiến chất lượng và xác định các chi phí cho chất lượng. Giải thích nội dung của các thành phần then chốt của quản lý chất lượng toàn diện. Áp dụng phương thức làm việc theo nhóm để cải tiến chất lượng.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/ Tổ chức
- Cán bộ Quản lý, Nhân viên đang đảm nhận nhiệm vụ quản trị chất lượng trong Doanh nghiệp/ Tổ chức
- Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Chất Lượng


- Phần 1: Chất lượng và khách hàng
+ Định nghĩa chất lượng
+ Chất lượng thiết kế và chất lượng quá trình
+ Các hệ thống chất lượng
+ Tại sao chất lượng quan trọng
+ Chi phí cho chất lượng
+ Độ tin cậy
+ Các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 2 Hướng đến chất lượng toàn diện
+ Phương pháp quản lý chất lượng truyền thống
+ Quản lý chất lượng toàn diện là gì?
+ Tập trung vào khách hàng
+ Cải tiến liên tục
+ Cam kết đạt chất lượng
+ Làm việc nhóm và lòng tin
+ TQM và các doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 3: Nhóm cải tiến chất lượng
+ Những phương pháp cải tiến chất lượng
+ Làm việc theo nhóm
+ Tạo điều kiện cho nhóm làm việc
+ Ví dụ và bài tập thực hành.
- Phần 4: Kiểm soát chất lượng
+ Kiểm soát chất lượng và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát chất lượng
+ Kỹ năng phân tích và kiểm soát các quá trình
+ Kỹ năng lập các tiêu chuẩn kiểm tra
+ Kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm soát chất lượng trong giải quyết vấn đề
+ Ví dụ và bài tập hực hành kiểm soát chất lượng.

Cty CP Phát Triển Nhân Trí Việt Nam - Brainwork Việt Nam
Số 15, Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Brainwork Việt Nam
Điện thoại: (04) 35626766
Website: http://www.brainwork.com.vn - Email: brainwork@brainwork.com.vn
Brainwork Việt Nam (Công ty CP Phát triển Nhân trí Việt Nam), được thành lập năm 2007 chuyên cung cấp giải pháp và các chương trình đào tạo chất lượng cao ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, Năng lượng – Dầu khí, Quản trị Sản xuất, Kho vận & Chuỗi cung ứng và Tài chính – Ngân hàng. Mục tiêu của Brainwork Việt Nam là trở thành Đối tác đào tạo tin cậy của các Cá nhân, Tổ chức, và Doanh nghiệp tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Brainwork Việt Nam cam kết thực hiện các chương trình đào tạo sát với đặc thù hoạt động của từng Tổ chức/ Doanh nghiệp và đáp ứng mong đợi của cấp quản lý, bộ phận phụ trách đào tạo và người tham dự đào tạo, đem đến SỰ CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho các bên liên quan.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản