Khóa Học Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Lãnh đạo là khả năng của một người tác động, thúc đẩy, hướng dẫn và chỉ đạo người khác để đạt mục tiêu đã đề ra của tổ chức.
 • » Xem thêm
  • Kỹ năng lãnh đạo là một khoa học vì nó đòi hỏi người lãnh đạo phải có tri thức hiểu biết khoa học về tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực, nhận thức và vận dụng đúng quy luật, nắm vững đối tượng, có thông tin đầy đủ chính xác, có khả năng thực hiện. Nhà lãnh đạo phải nhận xét các sự kiện một cách khách quan, gạt bỏ những tình cảm và các giá trị khác biệt. Lãnh đạo là một nghệ thuật vì: kỹ năng lãnh đạo, quản lý được xây dựng trên cơ sở tri thức và kinh nghiệm của người lãnh đạo.Tư tưởng, chính kiến, tình cảm của con người luôn thay đổi đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có sự thông minh và sáng suốt để “dùng người”, sử dụng các kỹ xảo, thủ thuật để giải quyết các mối quan hệ nhiều chiều nhằm đạt kết quả cao nhất.

   Đối tượng tham gia Khóa học Kỹ năng Lãnh đạo


   - Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng của các công ty, doanh nghiệp.
   - Các nhân viên cơ cấu nguồn, chuẩn bị thăng tiến trong tổ chức, cơ quan, công ty và doanh nghiệp
   - Sinh viên và cá nhân muốn nâng cao năng lực.

   Mục tiêu đạt được khi tham gia Khóa học nghệ thuật lãnh đạo


   - Nắm vững những yếu tố tiên quyết để trở thành người Quản lý chuyên nghiệp.
   - Hiểu rõ những nguyên tắc của Nghệ thuật lãnh đạo.
   - Biết các dạng tâm lý để đưa ra những quyết định phù hợp.
   - Cách thức để ủy thác công việc và động viên nhân viên hiệu quả.
   - Hiểu và áp dụng những nguyên lý trong ủy thác công việc.
   - Những phương pháp động viên nhân viên hiệu quả.
   - Áp dụng thành công phong cách lãnh đạo hiện đại

   Tạo dựng phong cách lãnh đạo hiệu quả với khóa học Kỹ năng lãnh đạo


   Kỹ năng lãnh đạo được xem như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực quản lý. Một nhà quản lý giỏi cũng có thể là một nhà lãnh đạo giỏi và ngược lại. Nhà lãnh đạo cũng giống như người thuyền trưởng của con tàu, một thuyền trưởng giỏi sẽ dẫn dắt con tàu vượt qua sóng cả để về đến bến an toàn. Làm sếp là cả một nghệ thuật đòi hỏi người quản trị phải nắm vững kỹ năng lãnh đạo. Tham gia các đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo để thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành và động viên, khích lệ nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
Hiển thị 1-20 trên 344 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản