Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự
7 10 378
Quản lý – là một chức vụ, tuy nhiên cũng là nhiệm vụ.
 • » Xem thêm
  • Khi bạn được đề bạt nên chức vụ quản lý, nó đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt đầu được tiếp xúc với một môi trường mới: môi trường của các mối quan hệ để thúc đẩy công việc hoàn thành mục tiêu. Khóa học Kỹ năng quản lý được thiết kế nhằm cung cấp cho nhà quản lý kiến thức, kỹ năng và những trí tuệ sâu sắc với góc nhìn đa chiều trong mối quan hệ giữa con người với con người. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất đối với việc quản lý nhân sự hiệu quả là bảo đảm bộ phận quản lý nhân sự gia tăng thêm những giá trị với những bộ phận còn lại của tổ chức, dựa trên kế hoạch chiến lược của tổ chức.

   Những kỹ năng cần có của một quản lý nhân sự


   - Kỹ năng tổ chức và đảm nhận nhiều nhiệm vụ
   Đây là một kỹ năng thật sự cần thiết. Vì trong nghề quản lý nhân sự, tất cả hồ sơ, tài liệu công việc phải được sắp xếp và người quản lý nguồn nhân sự thường làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành nghề kinh doanh.
   - Kỹ năng giao tiếp
   - Kỹ năng đánh giá tổng thể
   - Kỹ năng phán đoán
   - Kỹ năng viết lách...

   Chương trình Đào tạo Kỹ năng quản lý sẽ cung cấp, nâng cao và phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý. Thông qua Khóa học Management Skills, học viên sẽ nắm vững những nguyên tắc, phương pháp, phong cách quản lý thành công áp dụng phù hợp với môi trường làm việc và sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý.

   Mục tiêu Khóa học Kỹ năng quản lý


   - Tăng cường hiểu biết về vai trò và chức năng của quản lý, lãnh đạo
   - Hiểu rõ tầm quan trọng của các tính cách trong công việc
   - Điều chỉnh và phát triển hành vi quản lý – lãnh đạo
   - Làm việc nhóm hiệu quả ( Phân công công việc/ Công cụ làm việc nhóm hiệu quả/ Họp hiệu quả)
   - Đàm phán giải quyết xung đột và khúc mắc trong công việc
   - Hoàn thiện kỹ năng quản lý với vai trò mới – người hướng dẫn

   Tham gia các khóa Đào tạo Kỹ năng quản lý của các trung tâm đào tạo uy tín để giúp bạn chạm bước thành công nhanh chóng.
Hiển thị 1-20 trên 247 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản