Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Quản Trị Nhân Sự - Rehmi Instittue

243/12 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án

Mục tiêu của môn học này là nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong quản lý dự án. Đưa ra bức tranh tổng thể về quản lý dự án chuyên nghiệp, giới thiệu 9 lĩnh vực kiến thức, 42 quy trình trong 5 giai đoạn của một dự án, qua đó học viên sẽ được cung cấp các công cụ và những kỹ thuật cần thiết để thực hiện cho các quy trình tương ứng. Cung cấp kiến thức và kỹ năng về quản lý dự án mẫu, chuyên nghiệp, nâng cao trình độ quản lý, tiếp cận với các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án hiện đại, quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Trưởng phòng, Trưởng ban, các cấp quản lý, nhân viên, giám đốc dự án, các giám đốc chức năng, và những ai đang tham gia vào công việc dự án…

Thời Lượng

5 ngày (10 buổi)

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án


- Module 1: Các Khái Niệm Về Quản L‎ý‎ Dự Án
- Module 2: Năm Nhóm Quy Trình Quản L‎ý Dự Án
- Module 3: Quản L‎ý Phạm Vi Dự Án
- Module 4: Quản Lý Thời Gian
- Module 5: Quản Lý Chi Phí
- Module 6: Quản Lý‎ Chất Lượng
- Module 7: Quản Lý Nguồn Nhân Lực
- Module 8: Quản L‎ý Truyền Thông và Các Bên Liên Quan Trong Dự Án
- Module 9: Quản L‎ý Rủi Ro Dự Án
- Module 10: Quản L‎ý Mua Sắm Trong Dự Án
- Module 11: Quản Lý‎ Tích Hợp (Sự Thống Nhất) Trong Dự Án

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Quản Trị Nhân Sự - Rehmi Instittue
243/12 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Rehmi Instittue
Điện thoại: (08)22429375
Website: http://www.rehmi.org - Email: info@rehmi.org
Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Quản Trị Nhân Sự - Economic Research and Human Management Institute (gọi tắt là Rehmi) là tổ chức chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh. Rehmi tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp quản lý trong lĩnh vực quản trị marketing, quản trị thương hiệu, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất và các nhân tố phát triển khác trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân sự tại các doanh nghiệp/tổ chức trong nước, các công ty/tập đoàn đa quốc gia. Hợp tác nghiên cứu khoa học, đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức đào tạo trong nước. Hợp tác tư vấn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh. Tổ chức huấn luyện đào tạo nghề chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động Việt Nam

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản