Quản Lý Dự Án Theo Agile/Scrum

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Quản Trị Nhân Sự - Rehmi Instittue

243/12 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án

Cung cấp kiến thức về quản lý dự án hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế. Cung cấp kiến thức và phát triển kỹ năng quản lý dự án theo Agile/SCRUM. Định hướng cho việc lấy chứng chỉ quản lý dự án chuyện nghiệp của PMI. Học viên được chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án hiệu quả từ giảng viên, là các chuyên gia về quản lý dự án trong lĩnh vực phần mềm, đã và đang triển khai phương pháp quản lý dự án theo SCRUM. Chương trình được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai SCRUM thực tế tại các công ty phần mềm lớn. Khóa huấn luyện hướng vào thực hành nhằm giúp học viên có thể áp dụng các kiến thức SCRUM vào dự án ngay sau khi kết thúc khóa học.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho mọi đối tượng có nhu cầu tham gia khóa học

Thời Lượng

32 giờ

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án


- Tổng quan về quản lý dự án
+ Quản lý dự án là gì?
+ Các khái niệm cơ bản của PMBOK về quản lý dự án
+ Giới thiệu đến năm Nhóm Quy trình và mười lĩnh vực kiến thức trong quản lý dự án Vòng đời dự án và các nhóm quy trình quản lý dự án
- Giới thiệu SCRUM
+ Các tuyên bố và nguyên tắc của Agile
+ Các phương pháp Agile
+ Khái quát về SCRUM
+ Sự khác nhau giữa SCRUM và các mô hình phát triển phần mềm truyền thống
+ Định nghĩa khái niệm Done (DOD)
+ Xây dựng DOD trong SCRUM
- Các vai trò trong SCRUM
+ Product Owner
+ SCRUM Master
+ Team
+ Stakeholders
- Các công cụ trong SCRUM
+ Velocity
+ Product Backlog
+ Sprint Backlog
+ Burndown chart
+ Status board/Kanban board
- Các sự kiện trong SCRUM
+ Họp lập kế hoạch phát hành (Release Planning Meeting)
+ Họp lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning Meeting)
+ Họp hàng ngày (Daily Standup Meeting )
+ Họp rà soát sprint (Sprint Review Meeting)
+ Họp Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective Meeting)
+ Họp làm mịn Sprint (Grooming Meetings)
- Kỹ thuật ước lượng trong SCRUM (Relative Estimation)
+ Giới thiệu về User Story
+ Nguyên tắc INVEST
+ Nguyên tắc MOSCOW
+ Cách viết User Story hiệu quả

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Quản Trị Nhân Sự - Rehmi Instittue
243/12 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Rehmi Instittue
Điện thoại: (08)22429375
Website: http://www.rehmi.org - Email: info@rehmi.org
Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Quản Trị Nhân Sự - Economic Research and Human Management Institute (gọi tắt là Rehmi) là tổ chức chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh. Rehmi tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp quản lý trong lĩnh vực quản trị marketing, quản trị thương hiệu, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất và các nhân tố phát triển khác trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân sự tại các doanh nghiệp/tổ chức trong nước, các công ty/tập đoàn đa quốc gia. Hợp tác nghiên cứu khoa học, đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức đào tạo trong nước. Hợp tác tư vấn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh. Tổ chức huấn luyện đào tạo nghề chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động Việt Nam

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản