Kỹ năng học tập là gì?

 
03/07/2014 17:18
Kỹ năng học tập là những kỹ năng bạn cần để cho phép bạn nghiên cứu và học hiệu quả - chúng là một bộ phận quan trọng của kỹ năng sống được chuyển nhượng. 

Điểm quan trọng về kỹ năng học tập: 

Sơ đồ tư duy trong học tập

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập

  • Bạn sẽ phát triển cách tiếp cận cá nhân của riêng bạn để nghiên cứu và học tập, một cách đáp ứng nhu cầu cá nhân của riêng bạn. Khi bạn phát triển kỹ năng học tập của bạn, bạn sẽ khám phá ra cần làm những gì để học tập hiệu quả và những gì không cần thiết.
  • Kỹ năng học tập không phải là một đối tượng cụ thể  đó là những kỹ năng chung chung và có thể được sử dụng khi nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào. Tất nhiên bạn sẽ cần phải hiểu các khái niệm, lý thuyết và ý tưởng xung quanh vấn đề cụ thể của bạn. Để nhận được nhiều nhất của các nghiên cứu của bạn, tuy nhiên, bạn sẽ muốn phát triển kỹ năng học tập của bạn. 
  • Bạn cần luyện tập và phát triển kỹ năng học tập của bạn. Điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức của bạn về cách bạn học và bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Sau khi nắm vững, kỹ năng học tập sẽ có lợi trong suốt cuộc đời của bạn. 
 
Kỹ năng học tập không chỉ dành cho sinh viên. Kỹ năng học tập có thể chuyển nhượng trở thành các kỹ năng mềm thiết yếu cho môi trường giáo dục mới của bạn vào bối cảnh mới. Ví dụ, kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, học cách phân tích, giải quyết vấn đề, và tự kỷ luật đó là cần thiết để duy trì động lực. Kỹ năng học tập liên quan chặt chẽ đến các loại kỹ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.
 
Lựa chọn môi trường học tập phù hợp
Lựa chọn môi trường đào tạo là một bước quan trọng đầu tiên để nghiên cứu hiệu quả. Bạn cần phải xác định kiến thức và kỹ năng của bạn phù hợp với môi trường đào tạo nào để không bị bỡ ngỡ khi nhập học.
thời gian biểu học tập
Quản lý thời gian hiệu quả
 
Kỹ năng quản lý thời gian
Quản lý thời gian là kỹ năng vô cùng quan trọng giúp bạn có kế hoạch sắp xếp thời khóa biểu giữa học tập, nghiên cứu và vui chơi hiệu quả. Nếu bạn quản lý thời gian của bạn xấu thì bạn sẽ có năng suất học tập thấp hơn điều này có thể dẫn đến sự căng thẳng và lo lắng, kéo theo kết quả học tập ngày càng kém. Thiết lập thời gian biểu học tập cá nhân và làm thế nào để thiết lập mục tiêu và ưu tiên thời gian của bạn để cân bằng việc học và cuộc sống.
 
Kỹ năng viết
Bằng sự hiểu biết phong cách viết khác nhau bạn có thể đặt những gì bạn đọc vào một hệ thống quan điểm.Thực hành tốt kỹ năng này để giúp bạn làm tốt các bài tiểu luận, khóa luận, bài báo trường hay nghiên cứu khóa học...Viết tốt sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế trình bày quan điểm hiểu biết của bạn gửi cho người khác đánh giá.
 
Kỹ năng đọc hiểu
Có khả năng khi nghiên cứu bạn sẽ cần phải đọc rất nhiều thông tin - phát triển kỹ năng đọc của bạn và làm cho nó hiệu quả càng tốt. Khám phá cách mà bạn có thể tham gia với bạn đọc, liên kết hình thức, hiểu các ý kiến ​​và đưa những ý tưởng và nghiên cứu quan điểm. Trong ngắn hạn, phát triển kỹ năng đọc của bạn. 
 
Làm thế nào để Viết một tiểu luận 
Tìm hiểu về quá trình tham gia vào viết một bài luận, hoặc phần khác của việc đánh giá. Tránh những sai lầm phổ biến và theo thực hành tốt nhất để giúp đảm bảo rằng công việc bạn tạo ra là có chất lượng cao. 
 
Tham khảo tài liệu học tập 
Học cách tham khảo một cách chính xác là rất quan trọng nếu bạn là một sinh viên. Tại sao bạn nên tham khảo đó là quá trình tích lũy kế thừa kiến thức đã được nghiên cứu, tuy nhiên tham khảo có chọn lọc và xác định những kiến thức chính xác cũng là một kỹ năng quan trọng bạn cần phải rèn luyện để hỗ trợ việc học tốt hơn.
 
Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng giao tiếp là những kỹ năng chúng ta sử dụng hàng ngày để tương tác với những người khác, nhiều người có liên quan đến học tập hiệu quả. Ví dụ : Kỹ năng nghe, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Đặt câu hỏi và loại câu hỏi, giao tiếp bằng lời và nói hiệu quả. 
 
Kỹ năng cá nhân 
Phần kỹ năng cá nhân bao gồm: Sự tự tin Xây dựng và tự trọng, lời khuyên để đối phó với căng thẳng, kỹ thuật thư giãn, và tự lực... đây là những kỹ năng bạn cần rèn luyện để phát huy tốt nhất khả năng học tập của bạn và xây dựng môi trường, mối  quan hệ tốt cho công việc tương lai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đồng bộ tài khoản