Khóa Đào tạo Kỹ Năng Thương Lượng

Khóa Đào tạo Kỹ Năng Thương Lượng
8 10 210
Thế giới vốn là một bàn đàm phán khổng lồ, dù muốn hay không, chúng ta cũng là người tham gia và không thể phủ nhận vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh cũng như trong những hoạt động khác của doanh nghiệp.
 • » Xem thêm
  • Để có thể thành công trên bàn đàm phán thương lượng, mỗi người cần phải có những hiểu biết nhất định về những quy luật đàm phán, thương lượng. Khóa học Kỹ năng thương lượng sẽ giúp học viên nắm vững các quy luật, kỹ năng, các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế thông qua các tình huống giả định nhằm đạt kết quả cao. Được tham gia Đào tạo Kỹ năng thương lượng người học sẽ được trang bị các hình thức, quy trình, kỹ thuật đàm phán … nhằm khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong Đàm phán và Thương lượng. Thông qua đó, những Cán bộ đang đối diện với những tình huống khó khăn trong công tác thương lượng, đàm phán sẽ có cách nhìn sắc sảo hơn, toàn diện hơn nhằm tìm ra lợi thế của mình trong vòng đàm phán.

   Mục tiêu của khóa học Kỹ năng thương lượng


   - Nâng cao mức độ tự tin trong đàm phán cho các học viên
   - Giúp các học viên nhận thức được cách thức đàm phán và sự ảnh hưởng về mặt tiêu cực lẫn tích cực của các phong cách khi đàm phán
   - Nâng cao hiểu biết về tiến trình đàm phán một cách có hệ thống
   - Học viên nhận biết và áp dụng các chiến lược đàm phán một cách hiệu quả
   - Bản chất đàm phán và phân loại các hoạt động đàm phán
   - Hiểu rõ nguyên tắc cốt lõi để WIN – WIN trong đàm phán
   - Bí quyết để giúp bạn tự tin trong bàn đàm phán
   - Một số kỹ năng giao tiếp nâng cao trong đàm phán
   - Phân biệt và nhận dạng những cạm bẫy trong đàm phán
   - Kỹ thuật tìm kiếm thông tin cần thiết và quan trọng cho đàm phán.
   - Kỹ thuật tổ chức đàm phán: thành phần – bố trí – địa điểm – không gian.
   - Chiến tranh tâm lý trong đàm phán: tổ chức, vận dụng và đối phó.
   - Các kỹ thuật đặt câu hỏi để khai thác thông tin và tìm hiểu năng lực đối tác.
   - Các kỹ thuật trả lời để tăng cường sự cộng tác và đạt mục tiêu.

   Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng - đàm phán thiết yếu. Xây dựng mục tiêu "win - win" nhằm tạo dựng niềm tin, phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác theo định hướng của chương trình tăng cường kỹ năng kinh doanh
Hiển thị 1-20 trên 42 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản