Kỹ Năng Thương Lượng Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng

CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Và Đào Tạo Tri Thức Trẻ

P 601, Nhà B6A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Thương Lượng Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng

Khóa học Kỹ Năng Thương Lượng Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng được tổ chức nhằm trang bị cho học viên là những lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và các cán bộ chuyên trách những kiến thức nền tảng về pháp luật doanh nghiệp, các loại hợp đồng, kỹ năng ký kết, kỹ năng soạn thảo, và những kỹ năng đàm phán khi giao kết hợp đồng, từ đó giúp học viên nắm rõ các vấn đề pháp lý trong hợp đồng, có thể vận dụng hiệu quả những kỹ năng này trong công việc hàng ngày. Với phương pháp đào tạo CEFE dựa trên phương pháp học thông qua hành động và học thông qua kinh nghiệm: các bài tập và các trò chơi mô phỏng các tình huống kinh doanh, các bài tập đóng vai, các chuyến đi thực tế thu thập số liệu, các cuộc thảo luận sôi nổi, các bài tập động lực nhóm hay các thông tin phản hồi và việc tham gia đánh giá của các chuyên gia về các kế hoạch kinh doanh của học viên chính là trọng tâm của phương pháp CEFE. Tại Việt Nam, tiền thật được sử dụng trong các trò chơi, bài tập mô phỏng nhằm mục đích giúp học viên và lớp học thực tế hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Ban lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh hiện đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận

Thời Lượng

Thời gian học tập: 4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Thương Lượng Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng


- Pháp luật doanh nghiệp
+Nguyên tắc luật doanh nghiệp
+Loại hình doanh nghiệp
+ Thành lập và quản lý doanh nghiệp
+ Tranh chấp và phá sản doanh nghiệp
- Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh
+ Tổng quan về hợp đồng
+ Nội dung của hợp đồng
+ Hình thức hợp đồng
+ Hiệu lực hợp đồng& hợp đồng vô hiệu
+ Bài tập tình huống & thảo luận
- Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh
+ Quy trình: Đề nghị, giao kết, thực hiện, chấm dứt
+ Chế tài thương mại và biện pháp đảm bảo
+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng
+ Hợp đồng với người nước ngoài
+ Bài tập tình huống & thảo luận
- Kỹ năng đàm phán và thương lượng
+ Các chiến lược đàm phán
+ Tiến trình đàm phán

CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Và Đào Tạo Tri Thức Trẻ
P 601, Nhà B6A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Nhân viên tư vấn
Điện thoại: 0462817001 - 0947322882
Website: http://www.trithuctre.edu.vn - Email: trithuctre2008@gmail.com
Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Đào Tạo Tri Thức Trẻ được thành lập nhằm hướng đến mục tiêu trở thành “Một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp” dành cho các Doanh nghiệp trong cả nuớc. Trong suốt những năm qua, Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Đào Tạo Tri Thức Trẻ đã liên tục tổ chức thành công các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao và phát triển chuyên môn, năng lực điều hành quản lý cho các doanh nhân và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp cho CB, CNV đang làm việc tại các doanh nghiệp. Với phương pháp đào tạo linh hoạt, hiện đại và không ngừng đổi mới, Tri Thức Trẻ đã chứng minh năng lực, chất lượng đào tạo bằng niềm tin, sự gắn bó của các doanh nghiệp trong suốt những năm qua thông qua 02 modum chương trình đào tạo: Modum chương trình 1 - Đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực quản lý dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp trung và cấp cao (CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp. CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp. CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp. Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý Doanh nghiệp hiện đại,...), modum chuơng trình 2 - Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp (Kỹ năng chăm sóc khách hàng và nghệ thuật bán hành hiệu quả. Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Kỹ năng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả,…). Tầm nhìn của Tri Thức Trẻ: Hhỗ trợ các khách hàng trở thành những tổ chức thực thi công việc hiệu quả cao. Sứ mạng của Tri Thức Trẻ: tạo nên giá trị gia tăng trong những gì chúng tôi hỗ trợ khách hàng và đối tác của khách hàng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản