Áp dụng mẹo cho phương pháp thuyết trình hiệu quả

 
03/07/2014 16:43

Rất ít người có thể thực hiện một bài thuyết trình mà không cần đến các ghi chú. Ngay cả những chuyên gia có kinh nghiệm nhất thường cũng sẽ phải thực hiện ít nhất là một số hình thức thuyết minh thông qua các ghi chú giúp nhớ và hỗ trợ họ khi trình bày . Bạn cần phải biết khả năng của bạn và quyết định cách tốt nhất cần chuẩn bị khi thực hiện thuyết trình. Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu cho bài thuyết trình bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn với các ghi chú chi tiết. Khi bạn đã trở nên có kinh nghiệm hơn bạn có thể thấy rằng việc sử dụng các ghi chú sẽ ít hơn và hiệu quả hơn. 

1. Ghi chú toàn văn

Sổ ghi chú

Sổ ghi chú 

Ưu điểm chính của phương pháp này là toàn bộ văn bản thì ở phía trước của bạn, do đó bạn không thể quên những gì bạn muốn nói. Những bất lợi chính của phương pháp này, đó là bạn sẽ ít có thời gian chú ý đến các nhóm khán giả trong khi đọc văn bản. Nếu bạn đang nói chuyện với một nhóm nhỏ, phương pháp này có thể là chính thức như văn bản bằng âm thanh khi phát ngôn ra. Nếu bạn đọc một văn bản chuẩn bị sẵn sàng, bạn nên biết những gì bạn sẽ nói, bạn có thể duy trì giao tiếp bằng mắt với người nghe của bạn trong khi không mất đi vị trí của bạn.
Đọc văn bản không phải luôn luôn là một lựa chọn dễ dàng vì nó thì cứng nhắc và khá mất tự nhiên. Nên nhớ để thu hút khán giả nhiều như bạn có thể. 

2. Sử dụng thẻ gợi ý 

Sử dụng thẻ ghi chú

Thẻ ghi chú cho bài thuyết trình thành công

Thẻ gợi ý giúp ghi lại các điểm chính của bạn trên thẻ với các chỉ số riêng biệt và bên dưới mỗi điểm bạn có thể tham khảo tài liệu viết để hỗ trợ một cách ngắn gọn. 
Chỉ nên sử dụng một bên của thẻ và lập số thẻ để bạn có thể dễ dàng sắp xếp lại chúng nếu bạn thả chúng. Trên cùng của mỗi thẻ gợi ý bạn nên viết một tuyên bố liên kết để dẫn bạn vào các điểm tiếp theo. Lợi thế của việc sử dụng thẻ gợi ý là bạn đang nói chuyện trực tiếp với khán giả giúp làm tăng mối quan hệ của bạn với họ. Thẻ chỉ số nhỏ cũng nhìn chuyên nghiệp hơn tờ giấy lớn. Đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với những điểm chính của lập luận và mối liên hệ giữa các ý tưởng tiếp theo để bạn trở nên ít phụ thuộc vào các thẻ. 

3. Sử dụng mind maps

Bản đồ tâm trí là sơ đồ được sử dụng để đại diện cho lời nói, ý tưởng, nhiệm vụ, hoặc các mặt hàng khác liên quan đến và sắp xếp xung quanh một từ khóa trung tâm hay ý tưởng. Bản đồ tâm trí được sử dụng để tạo ra, hình dung, cấu trúc, và phân loại các ý tưởng, và có thể được sử dụng như ghi chú để hỗ trợ một bài thuyết trình. 
Những lợi thế của việc sử dụng mind maps cũng tương tự như sử dụng từ khóa trên các từ gợi ý nhưng nó dễ dàng hơn để minh họa cho mối quan hệ phức tạp hơn với các từ khóa. 
Tuy nhiên bằng cách sử dụng bản đồ mind maps như một trợ giúp trình bày yêu cầu bạn cần phải làm quen với chủ đề và là một người thuyết trình tự tin. Khi trình bày nó có thể khó khăn để theo dõi sự tiến bộ của bạn thông qua một bản đồ tâm trí. 

Đồng bộ tài khoản