Cán Bộ Chuyên Trách Về Công Nghệ Thông Tin

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC

Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Cán Bộ CNTT

Với mục đích đào tạo các phương pháp và kiến thức cần thiết để cán bộ CNTT có thể xây dựng được 1 báo cáo nghiên cứu khả thi tốt và phù hợp hơn với thực tế. Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC giới thiệu chương trình Cán Bộ Chuyên Trách Về Công Nghệ Thông Tin với mục tiêu:
+ Nâng cao năng lực đề xuất xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin các cấp.
+ Bổ sung phương pháp, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin các cấp phục vụ công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp hơn với thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ được cơ quan, đơn vị giao quản trị một hoặc một số hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị
- Cán bộ trực tiếp tham gia triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị
- Cán bộ làm các công việc liên quan đến công nghệ thông tin trong đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin.
- Các cá nhân khác có nhu cầu.

Thời Lượng

Thời lượng: 40 tiết

Nội Dung Khóa Học Cán Bộ CNTT


- Phương pháp quản lý kiến trúc
- Phương pháp quản lý đầu tư
- Phương pháp quản lý dự án
- Phương pháp quản lý chất lượng
- Phương pháp giám sát, đánh giá
- Thảo luận và kiểm tra

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC
Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Mr.Phạm Trung Hiếu
Điện thoại: 0918598833
Website: http://www.egovc.gov.vn - Email: ltdat@mic.gov.vn
Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ và quyền hạn: Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các dự án công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, tham gia xây dựng quy chế hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về các dự án CNTT, tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT và dịch vụ CNTT cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT. Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử, cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp CNTT, cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp CNTT. Tham gia thực hiện chương trình kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Cục trưởng. Tham gia xây dựng và báo cáo Cục trưởng định kỳ công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng CNTT định hướng xây dựng Chính phủ điện tử,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản