Quản Trị Doanh Nghiệp

Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam - VNREA

Tầng 14, tòa nhà Cung Tri thức, Lô D25*, đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài ), Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Doanh Nghiệp

Chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp với chủ đề “Ứng dụng công cụ “sáu chiếc mũ tư duy”; công cụ “SWOT” hạn chế xung đột và ra quyết định hiệu quả trong công tác điều hành doanh nghiệp” được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Trung tâm đào tạo BĐS MC&BS (đơn vị được Hiệp hội giao thực hiện chương trình đào tạo của Hiệp hội) liên tục khai giảng. Mọi chi tiết đăng ký khóa học vui lòng liên hệ với công ty.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của hiệp hội.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của hiệp hội.

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Doanh Nghiệp


- Tổng quan Quản trị Doanh nghiệp
+ Phương pháp tiếp cận
+ Cơ bản về quản trị
+ Các chức năng của quản lý
- Phong cách học tập (Kold’s) / phong cách làm việc
+ Nhận định và phân nhóm phong cách học tập/ làm việc
+ Bốn phong cách theo phân loại của Kold
+ Phân bổ các phong cách hiệu quả trong làm việc nhóm
- Sáu chiếu mũ tư duy/ 6 Thinking hats (Edward de Bono)
+ 6 chiếc mũ tư duy là gì?
+ Ứng dụng ra quyết định.
- Phân tích SWOT.
+ SWOT là gì?
+ Ứng dụng SWOT trong thực tế và công việc.
- Tình huống/ Case study.

Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam - VNREA
Tầng 14, tòa nhà Cung Tri thức, Lô D25*, đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài ), Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam
Điện thoại: 0437823896 - 0462960092 - 0437349160 - 0
Website: http://www.vnrea.vn - Email: contact@vnrea.vn
Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam là đại diện chính thống cho Bất Động Sản Việt Nam trong nước và quốc tế; Hiệp hội luôn hướng đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên; Chiến lược nhiệm kỳ III của Hiệp hội đã được Ban chấp hành thông qua, công tác đào tạo là một trong các trọng tâm của Hiệp hội. Trong đó việc tổ chức thành lập Trung tâm Đào tạo có pháp nhân và năng lực là một nhiệm vụ then chốt cho công tác đào tạo thành công. Hiệp hội BĐS Việt Nam chủ trì tổ chức các công tác đào tạo theo phương thức xã hội hóa nhằm: Phối hợp hồ sơ tài liệu đào tạo của các đối tác, để hoàn thiện hướng theo chuẩn mực quốc tế; Phối hợp nguồn nhân lực có kinh nghiệm đào tạo, đặc biệt tiêu chuẩn quốc tế; Phối hợp các mạng lưới, quan hệ và hệ thống đào tạo sẵn có trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản