Nguồn Nhân Lực Nhỏ Và Vừa

Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam - VNREA

Tầng 14, tòa nhà Cung Tri thức, Lô D25*, đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài ), Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nguồn Nhân Lực Nhỏ Và Vừa

Hiệp hội bất động sản Việt Nam thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực vừa và nhỏ cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Mọi chi tiết đăng kí khóa học vui lòng liên hệ lại trụ sở hiệp hội.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của hiệp hội.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của hiệp hội.

Nội Dung Khóa Học Nguồn Nhân Lực Nhỏ Và Vừa


- Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp.
+ Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh.
+ Lập kế hoạch kinh doanh.
+ Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp.
+ Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp.
+ Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp.
+ Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.
- Các chuyên đề đào tạo về quản trị doanh nghiệp.
+ Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp.
+ Quản trị chiến lược.
+ Quản trị marketing.
+ Quản trị dự án đầu tư.
+ Quản trị tài chính.
+ Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ.
+ Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp.
+ Đàm phán và ký kết hợp đồng.
+ Kỹ năng bán hàng.
+ Văn hóa doanh nghiệp.
+ Tâm lý học lãnh đạo, quản lý.
- Đào tạo chuyên ngành bất động sản
+ Quản lý và vận hành chung cư (quy định bắt buộc theo thông tư 14 Bộ xây dựng)
+ Thẩm định dự án đầu tư bất động sản.
+ Quản trị dự án đầu tư bất động sản.
+ Kế toán hạch toán xây dựng và dự án bất động sản.
+ Môi giới bất động sản.
+ Định giá bất động sản.

Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam - VNREA
Tầng 14, tòa nhà Cung Tri thức, Lô D25*, đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài ), Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam
Điện thoại: 0437823896 - 0462960092 - 0437349160 - 0
Website: http://www.vnrea.vn - Email: contact@vnrea.vn
Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam là đại diện chính thống cho Bất Động Sản Việt Nam trong nước và quốc tế; Hiệp hội luôn hướng đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên; Chiến lược nhiệm kỳ III của Hiệp hội đã được Ban chấp hành thông qua, công tác đào tạo là một trong các trọng tâm của Hiệp hội. Trong đó việc tổ chức thành lập Trung tâm Đào tạo có pháp nhân và năng lực là một nhiệm vụ then chốt cho công tác đào tạo thành công. Hiệp hội BĐS Việt Nam chủ trì tổ chức các công tác đào tạo theo phương thức xã hội hóa nhằm: Phối hợp hồ sơ tài liệu đào tạo của các đối tác, để hoàn thiện hướng theo chuẩn mực quốc tế; Phối hợp nguồn nhân lực có kinh nghiệm đào tạo, đặc biệt tiêu chuẩn quốc tế; Phối hợp các mạng lưới, quan hệ và hệ thống đào tạo sẵn có trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản