Quản Lý Ngân Sách

Cty CP Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Lý Mới - INNMA

Tòa nhà Phúc Lâm, 10G Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Ngân Sách

Một trong những phần việc quan trọng nhất của người cán bộ quản lý là hoạch định và quản lý tốt ngân sách tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh mà mình chịu trách nhiệm. Mục tiêu đặt ra là làm thế nào để ngân sách được huy động đúng – đủ và thật sự mang lại hiệu quả, thúc đẩy công việc một cách thiết thực nhất. Chương trình đào tạo Xây dựng và Quản lý ngân sách này hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên:
- Cung cấp các kiến thức về qui trình dự thảo ngân sách chuẩn.
- Trao đổi những phương pháp xây dựng và quản trị ngân sách.
- Giúp các phòng ban trong công ty chia sẻ những hiểu biết và ứng dụng của việc lập ngân sách.

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo, quản lý tài chính của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

02 buổi (x 4 giờ)

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Ngân Sách


- Mục tiêu của việc lập ngân sách
- Các khái niệm về ngân sách:
+ Dự đoán.
+ Lập kế hoạch.
+ Lập ngân sách.
- Cơ sở để xây dựng ngân sách:
+ Chính sách.
+ Dữ liệu.
+ Thời kì.
+ Bộ phận ngân sách.
- Thành phần của ngân sách:
+ Lãi/ lỗ kinh doanh.
+ Dự toán chi phí vốn.
+ Dự toán các khoản mục thuộc bảng cân đối kế toán.
+ Dự toán lưu chuyển tiền tệ.
- Phương pháp lập ngân sách:
+ Từ dưới lên.
+ Từ trên xuống.
- Quy trình dự thảo ngân sách:
+ Xác định mục tiêu kinh doanh.
+ Dự thảo ngân sách.
- Quản lý ngân sách

Cty CP Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Lý Mới - INNMA
Tòa nhà Phúc Lâm, 10G Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Công ty INNMA
Điện thoại: +84839118438
Website: http://www.imvn.biz -
Chúng ta đang sống trong một thế giới liên tục thay đổi. Cách chúng ta quản lý thế giới xung quanh sẽ quyết định sự thành công của mỗi chúng ta. Vì thế, hãy quản lý thế giới xung quanh một cách sáng tạo. Đấy là tất cả ý nghĩa của INNMA. Triết lý của chúng tôi là đem cảm xúc vào trong công tác quản lý, làm cho nó trở nên mềm dẻo và mang tính nhân văn sâu sắc. Suy đến tận cùng, việc quản lý một doanh nghiệp phải là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Chúng tôi tin rằng, INNMA sẽ phát huy hết năng lực làm việc của từng cá nhân và tìm kiếm đủ tài nguyên để xây dựng thành công một thương hiệu. INNMA sẽ trở thành một tên tuổi mà mọi người có thể tin cậy khi họ đang tiến bước trên con đường đi đến thành công trên thương trường.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản