Phân Tích Quản Trị Tài Chính

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri

275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Tài Chính

Làm thế nào để có thể chuẩn đoán một cách đúng đắn những căn bệnh của doanh nghiệp, cho toa thuốc hữu dụng? Làm sao để dự báo được tác động của các quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp đến tình hình hoạt động công ty? Đó là những vấn đề mà nhiều đối tượng có liên quan tởi hoạt động công ty như nhà quản trị doanh nghiệp, nhà cho vay và cơ quan quản lý nhà nước phải trăn trở, giải quyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết trên, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp đã tổ chức Khoá học Phân tích quản trị tài chính. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
- Phân tích mối quan hệ các hoạt động doanh nghiệp: hoạt động kinh doanh (operating activity), hoạt động đầu tư (investing activity) và hoạt động tài chính (huy động vốn – financing activity).
- Hiểu rõ hạn chế khách quan, do nguyên tắc kế toán, của các báo cáo tài chính ảnh hưởng đến công tác phân tích.
- Lập và Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Phân biệt sự khác biệt giữa Lợi nhuận và Dòng tiền. Hiện tượng “Lãi giả, lỗ thật”.
- Nắm vững mục đích, công cụ, trình tự, phương pháp và báo cáo kết quả phân tích tài chính.
- Phân tích cơ cấu tài chính và rủi ro tài chính (financial risk).
- Quản lý tăng trưởng doanh nghiệp; Xác định tốc độ tăng trưởng bền vững.
- Dự báo tình hình tài chính
- Lập kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch tiền mặt
Sử dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc, phụ trách tài chính công ty
- Phụ trách phòng kế hoạch – tài chính
- Chuyên viên tín dụng ngân hàng
- Cán bộ – Chuyên viên đầu tư, quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư; Sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, Kinh tế – Kỹ thuậ

Thời Lượng

19 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Tài Chính


- Tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động
- Hiệu quả đích thực của hoạt động công ty
- Kế hoạch tài chính ngắn hạn
- Công cụ tài chính (financial instruments) và thị trường tài chính
- Các phương án huy động vốn
- Đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư
- Quản trị chi phí
- Một số vấn đề về kiểm soát nội bộ công ty
- Báo cáo chuyên đề cuối khóa (hoặc kiểm tra cuối khóa)

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri
275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)38386520
Website: http://leadman.edu.vn - Email: leadman@leadman.edu.vn
Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Nghiên cứu, tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Nghiên cứu, huấn luyện và chuyển giao công nghệ – kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo sát phân tích thị trường, lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo nhu cầu của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản