Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri

275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam. Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức. Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế. Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán. Cung cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế. Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước. Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp. Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp. Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán.
- Có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp.
- Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân,….
- Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN – Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, Huyện, Thành phố…, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.
- Các đối tượng khác, tuỳ trường hợp nhà trường sẽ báo cáo với Bộ Tài chính để có quyết định sau cùng.

Thời Lượng

2 tháng

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


- Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
- Quản lý tài chính doanh nghiệp
- Pháp luật về thuế
- Thẩm định dự án đầu tư
- Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính
- Ôn tập và thi
- Pháp luật kế toán
- Tổ chức công tác kế toán và vai trò KTT trong DN
- Kế toán tài chính doanh nghiệp
- Tổ chức Kế toán quản trị
- Báo cáo tài chính và Phân tích tài chính DN
- Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Ôn tập và thi

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri
275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)38386520
Website: http://leadman.edu.vn - Email: leadman@leadman.edu.vn
Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Nghiên cứu, tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Nghiên cứu, huấn luyện và chuyển giao công nghệ – kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo sát phân tích thị trường, lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản