Đào tạo Kế Toán Doanh Nghiệp

Đào tạo Kế Toán Doanh Nghiệp
8 10 213
Kế toán nói chung là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.
 • » Xem thêm
  • Kế toán doanh nghiệp với các chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hành, quản trị tài chính giúp doanh nghiệp vận hành tốt và phát triển là một yêu cầu quan trọng cần chú tâm. Để nâng cao năng lực tài chính kế toán và nắm vững các nghiệp vụ, qui chế luật về kế toán doanh nghiệp bạn có thể tham gia Khóa học kế toán doanh nghiệp. Khóa học Thực hành Kế toán Doanh nghiệp giúp học viên hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế.

   Hoạt động của Kế toán doanh nghiệp


   - Giao dịch tiền gửi và tiền mặt
   - Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình
   - Kế toán nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm
   - Kế toán chi phí và hạch toán giá thành
   - Giao dịch ngoại tệ
   - Hạch toán với đối tác (người mua, người bán)
   - Hạch toán với người nhận tạm ứng
   - Hạch toán tiền lương với người lao động
   - Hạch toán với ngân sách.

   Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là gì?


   - Nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp là thu thập xử lý thông tin kế toán, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính và phân tích thông tin số liệu kế toán.
   - Thu thập, xử lý thông tin kế toán, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
   - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về tài chính, kế toán.
   - Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
   - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật,

   Nhu cầu nhân lực kế toán doanh nghiệp


   Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp cần một kế toán phải biết khai báo thuế, vì đây là phần nhà nước trực tiếp quản lý, kiểm tra và có thời gian quy định hoàn thành. Có thể nói đây là tiêu chuẩn và là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp đón nhận những ứng viên kế toán. Khi học khóa đào tạo kế toán doanh nghiệp học viên sẽ được thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp, hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

   Sau khi hoàn tất khóa Đào tạo Kế toán Doanh nghiệp học viên sẽ nắm được bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán, tài khoản – đối ứng tài khoản., đánh giá các đối tượng kế toán.

   Tham gia Khóa học Kế toán Doanh nghiệp giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp


   Hoàn thành tốt khóa học sẽ giúp bạn trở thành nhân viên kế toán chuyên nghiệp đảm nhận đa dạng vai trò như:
   - Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị
   - Nhân viên kế toán các phần trong doanh nghiệp như: lương, tài sản cố định, vật tư, thanh toán, thuế, các khoản công nợ
   - Nhân viên kế toán – văn phòng
   - Chuyên viên Phân tích báo cáo tài chính
   - Trợ lý kiểm toán viên
   - Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp.
Hiển thị 1-20 trên 140 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản