Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Đào Tạo Kế Toán Trưởng
9 10 772
Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở.
 • » Xem thêm
  • .. và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Với nhu cầu về Kế toán trưởng ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, Khóa học kế toán trưởng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng rất lớn của các công ty và doanh nghiệp. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có Chứng chỉ Kế toán trưởng.

   Điều kiện tham gia lớp kế toán trưởng


   * Tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của Luật Kế toán
   * Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên
   * Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

   Muốn nắm giữ chức vụ kế toán trưởng, người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán. Vì vậy nếu bạn muốn nâng cao tay nghề kế toán của mình? Bạn muốn thăng tiến trong nghề nghiệp? Bạn chưa có chứng chỉ kế toán trưởng?
   Hãy đến với khóa học kế toán trưởng chuyên nghiệp, các bạn sẽ được học các kiến thức chung như: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, pháp luật về thuế, thẩm định dự án đầu tư, quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính.

   Mục tiêu khóa Đào tạo Kế toán trưởng


   - Khóa học Kế toán trưởng đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc nguồn ngân sách của các thành phần kinh tế khác.
   - Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức chung, cụ thể về kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp.

   Kiến thức khóa học Kế toán trưởng


   - Cung cấp cho học viên các kiến thức dành cho kế toán trưởng
   - Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.
   - Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức.
   - Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.
   - Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
   - Chương trình Học chứng chỉ kế toán trưởng cung cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
   - Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
   - Phân tích cớ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
   - Phân tích cớ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
   - Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
   - Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

   Khi hoàn tất Khóa học Kế toán trưởng, bạn sẽ không cần chứng chỉ kế toán tổng hợp, vì nó đã đầy đủ điều kiện, kiến thức cho bạn xin việc tại bất cứ doanh nghiệp mà mình mong muốn.
Hiển thị 1-20 trên 49 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản