Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ

Hội trường tầng 1, Toà nhà 2 tầng, 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính. Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả các doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng". Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kinh tế
- Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác Kế tóan thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên.

Thời Lượng

Theo quy định của chương trình học Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


- Pháp luật liên quan đến DN
- Quản lý tài chính DN
- Pháp luật về thuế
- Thẩm định dự án đầu tư
- Quan hệ tín dụng thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hang và tổ chức tài chính - Ôn tập và kiểm tra học phần 1
- Pháp luật về kế toán
- Tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ của kế toán trưởng DN
- Kế toán tài chính DN(kể cả kế toán đặc thù )
- Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
- Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
- Kiểm toán và kiểm toán báo cáo TCDN
- Ôn tập và kiểm tra phần 2 Tổng kết và thi (có 2 bài kiểm tra tất cả)

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ
Hội trường tầng 1, Toà nhà 2 tầng, 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Mr.Thắng
Điện thoại: 0902891518, 0985812989
Website: http://daotaocanbo.com - Email: education54@gmail.com
Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ là cơ sở đào tạo hoạt động theo luật Doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn xây dựng và nghiên cứu các lĩnh vực xây dựng,...Hoạt động chính của viện bao gồm: Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ thuộc mọi thành phần kinh tế. Tư vấn quản lý dự án, lập thẩm định, đấu thầu và quy hoạch. Tư vấn du học nước ngoài: Anh, Australia, Mỹ , Thuỵ Sỹ, Trung Quốc,...Hợp tác đào tạo với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước. Thiết kế các chương trình đào tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Thiết kế thi công, giám sát các công trình. Nghiên cứu các vấn đề về xây dựng,...Cấp chứng nhận, chứng chỉ hoạt động xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản