Nghiệm Thu Hoàn Công Thanh Quyết Toán Công Trình XD

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ

Hội trường tầng 1, Toà nhà 2 tầng, 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là công việc hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và phải được tiến hành nghiêm ngặt trong tất cả các khâu từ khảo sát, thiết kế, thẩm định, thi công, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao. Việc giám sát chất lượng công trình rõ ràng nhất được thể hiện ở các giai đoạn nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Cùng với việc thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công thì công tác thanh quyết toán vốn đầu tư cũng cần được thực hiện hiệu quả, theo sát thực tế công trình. Khóa học Nghiệm Thu Hoàn Công Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng cung cấp cho học viên kiến thức, cập nhật các văn bản mới về nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong giai đoạn nghiệm thu và thanh quyết toán. Sau khoá học, học viên có thể:
- Thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn công chính xác và khoa học
- Lập hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình xây dựng
- Thực hiện công tác thanh, quyết toán và lập hồ sơ thanh quyết toán hiệu quả

Đối Tượng Tham Gia

- Kế toán đầu tư XDCB, kế toán tổng hợp.
- Cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư XDCB.
- Cán bộ làm công tác giám sát, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng

Thời Lượng

Thời lượng: 2 ngày

Nội Dung Khóa Học Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng


- Chuyên đề 1: Nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng
+ Công tác nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng
+ Nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình
+ Quản lý chất lượng thi công và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
+ Nghiệm thu vật liệu và thiết bị lắp đặt
+ Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công)
+ Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công)
- Chuyên đề 2: Quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành
+ Lập kế hoạch, quản lý, thanh toán vốn đầu tư và thực hiện báo cáo, quyết toán
+ Lập báo cáo, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, thẩm định và phê duyệt quyết toán, kiểm tra và xử lý vi phạm

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ
Hội trường tầng 1, Toà nhà 2 tầng, 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Mr.Thắng
Điện thoại: 0902891518, 0985812989
Website: http://daotaocanbo.com - Email: education54@gmail.com
Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ là cơ sở đào tạo hoạt động theo luật Doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn xây dựng và nghiên cứu các lĩnh vực xây dựng,...Hoạt động chính của viện bao gồm: Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ thuộc mọi thành phần kinh tế. Tư vấn quản lý dự án, lập thẩm định, đấu thầu và quy hoạch. Tư vấn du học nước ngoài: Anh, Australia, Mỹ , Thuỵ Sỹ, Trung Quốc,...Hợp tác đào tạo với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước. Thiết kế các chương trình đào tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Thiết kế thi công, giám sát các công trình. Nghiên cứu các vấn đề về xây dựng,...Cấp chứng nhận, chứng chỉ hoạt động xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản