Kế Toán Trưởng

Trung Tâm Tinh Hoa Kế Toán

Phòng 2201A - Toà nhà T06-08 - 643 Phạm Văn Đồng, Quận Từ Liêm , Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. Trong các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính

Đối Tượng Tham Gia

Những ai có nhu cầu học kế toán trưởng.

Thời Lượng

Theo thời lượng đào tạo tại trung tâm.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


- Phần Kiến Thức Chung:
+ Chuyên đề 1 : Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
+ Chuyên đề 2 : Quản lý tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 3 : Pháp luật về thuế
+ Chuyên đề 4 : Thẩm định dự án đầu tư
+ Chuyên đề 5 : Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính
+ Ôn tập và thi Phần I
- Phần Kiến Thức Nghiệp Vụ
+ Chuyên đề 6 : Pháp luật về kế toán
+ Chuyên đề 7 : Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp
+ Chuyên đề 8 : Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)
+ Chuyên đề 9 : Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên đề 10 : Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 11 : Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
+ Ôn tập và thi Phần II

Trung Tâm Tinh Hoa Kế Toán
Phòng 2201A - Toà nhà T06-08 - 643 Phạm Văn Đồng, Quận Từ Liêm , Hà Nội
Người liên hệ: TT Tinh Hoa Kế Toán
Điện thoại: 0979118281
Website: http://tinhhoaketoan.vn - Email: hoangnghiacc@gmail.com
Trung Tâm Tinh Hoa Kế Toán là một trong những trung tâm đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng kế toán nghề nghiệp. Với phương trâm “ Cùng Bạn Hướng Tới Tương Lai” chúng tôi với sứ mệnh tạo nên giá trị trên những bước đi của bạn. Mục đích bổ xung và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho hành trang sự nghiệp, công việc săp tới của bạn. Một mô hình đào tại chuyên nghiệp, với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại các tổ chức tài chính. Với mục đích học xong phải làm được việc, bạn được thực hành trên những chứng từ sổ sách tại các doanh nghiệp mà trung tâm đang tư vấn và giám sát bằng những phần mềm kế toán máy thông dụng trên thị trường hoặc những tiện ích Excel nổi bật để bạn có thể áp dụng cho công việc sau này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản