Đào tạo Bảo Hiểm Xã Hội - Y Tế

Đào tạo Bảo Hiểm Xã Hội - Y Tế
9 10 676
Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố.
  • » Xem thêm
    • Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra. Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm.

      Đến với khóa đào tại Bảo Hiểm, học viên sẽ được trang bị những kiến thức về kinh tế, pháp luật lao động, pháp luật về bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội, kế toán tài chính bảo hiểm, quản trị bảo hiểm, bảo hiểm rủi ro, bảo hiểm hưu trí – thất nghiệp.

      Sau khi hoàn tất khóa học bảo hiểm, học viên có đủ khả năng làm việc tại các tổ chức bảo hiểm như: Công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác với tư cách quản trị tài chính về rủi ro và bảo hiểm.
Hiển thị 1-3 trên 3 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản