Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Lao Động - Tiền Lương Và BHXH

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Lao Động

Khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội" với nội dung phong phú và cập nhật sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Khóa học này sẽ giúp các học viên: Trang bị cho học viên các kiến thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương và bảo hiểm xã hội...

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: Các trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận... trong doanh nghiệp
- Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên lao động – tiền lương
- Những đối tượng muốn chuyển sang lĩnh vực lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lao động - tiền lương và BHXH

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Lao Động


- Chuyên đề I: Quản lý lao động, hợp đồng lao động
+ Pháp luật về hợp đồng lao động
+ Kỷ luật lao động, trình tự các thủ tục xử lý kỷ luật
+ Giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại tố cáo về lao động. Các quy định pháp luật hiện hành và kinh nghiệm xử lý thực tiễn.
+ Các văn bản mới ban hành về giải quyết lao động dôi dư và quản lý lao động tiền lương trong công ty TNHH Nhà nước Một thành viên.
+ Những vấn đề còn bất cập trong các quy định về quản lý lao động của Bộ Luật Lao động và định hướng sửa đổi trong thời gian tới.
- Chuyên đề II: Quản lý tiền lương trong doanh nghiệp
+ Tổng quan về hệ thống tiền lương
+ Những điểm cần lưu ý khi xây dựng quy chế trả lương cho doanh nghiệp
+ Những điểm còn bất cập trong hệ thống chính sách tiền lương hiện hành đối với doanh nghiệp và định hướng sửa đổi trong thời gian tới.
+ Các quy định mới ban hành năm 2010 về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp
- Chuyên đề III: Bảo hiểm xã hội
+ Tổng quan về bảo hiểm xã hội, các văn bản hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội
+ Hướng dẫn chi tiết thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp,… theo các quy định mới.
+ Chế độ bảo hiểm tự nguyến
+ Cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan doanh nghiệp
+ Kỹ năng thiết lập hồ sơ, biểu mẫu tại Doanh nghiệp, một số sai sót thường gặp khi thiết lập hồ sơ, biểu mẫu.

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản