Kế Toán Chuyên Nghiệp

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Chuyên Nghiệp

Khóa học sẽ cung cấp các kiến thức tổng hợp và kỹ năng thực hành về kế toán tài chính theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành tại Việt nam. Trang bị các kiến thức về các sắc thuế hiện đang áp dụng trong các doanh nghiệp, phương pháp lập các loại báo cáo thuế và hạch toán thuế trong doanh nghiệp. Hình thành kỹ năng phản ánh các nghiệp vụ kế toán vào hệ thống sổ và lập báo cáo tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả các đối tượng cần được trang bị kiến thức về kế toán tài chính.
- Cán bộ, lao động cần được đào tạo để chuyển đổi làm nghề kế toán tại các loại hình doanh nghiệp.
- Sinh viên ngoài chuyên ngành kế toán muốn được trang bị kiến thức về kế toán để mở rộng cơ hội xin việc.

Thời Lượng

39 buổi

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Chuyên Nghiệp


- Phần I. Thực hành kế toán tổng hợp
+ Bài 1: Nguyên lý kế toán
+ Bài 2: Kế toán tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên
+ Bài 3: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ
+ Bài 4: Kế toán tài sản cố định
+ Bài 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
+ Bài 6. Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
+ Bài 7: Kế toán thanh toán
+ Bài 8: Kế toán vốn bằng tiền
+ Bài 9. Kế toán phát hành cổ phiếu và chia cổ tức trong công ty cổ phần
+ Bài 10: Lập báo cáo tài chính
+ Bài 11: Kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu, xây lắp
- Phần II. Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
+ Bài 1: Tổ chức công tác kế toán và các hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
+ Bài 2: Thực hành ghi hệ thống sổ chi tiết (trong doanh nghiệp sản xuất)
+ Bài 3: Thực hành ghi hệ thống sổ tổng hợp, sổ nhật ký theo các hình thức (trong doanh nghiệp sản xuất)
+ Bài 4: Thực hành ghi sổ trong doanh nghiệp thương mại
+ Bài 5: Thực hành ghi sổ trong doanh nghiệp dịch vụ
+ Bài 6: Thực hành ghi sổ trong doanh nghiệp xây dựng
+ Bài 7: Thực hành lập báo cáo tài chính
- Phần III. Thực hành kê khai và quyết toán thuế
+ Bài 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế hiện hành tại Việt nam
+ Bài 2: Chức năng, nhiệm vụ của kế toán thuế
+ Bài 3: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế giá trị gia tăng
+ Bài 4: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Bài 5: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
+ Bài 6: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu
+ Bài 7: Thực hành Kê khai và quyết toán các loại thuế khác

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản