Bồi Dưỡng Kiến Thức Về Quản Lý, Điều Hành Sàn Giao Dịch BĐS

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Điều Hành Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

Sàn giao dịch bất động sản góp phần phát triển hoạt động của thị trường bất động sản cho chủ đầu tư phân phối sản phẩm. Bên cạnh đó, sàn giao dịch BĐS còn tạo ra nhiều loại hình dịch vụ bất động sản phục vụ các khách hàng. Tất cả dịch vụ này sẽ đẩy mạnh hoạt động bất động sản minh bạch thông tin, tạo giá trị thặng dư cho xã hội và lợi ích cho chủ đầu tư và khách hàng. Do vậy người quản lý sàn giao dịch phải am hiểu chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh bất động sản; ra quyết định chính xác, kịp thời; tổ chức và quản lý đội nhóm môi giới bán hàng hiệu quả; có đạo đức nghề nghiệp tốt, đảm bảo uy tín và độ tin cậy đối với chủ đầu tư và khách hàng.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi người hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản tự do hoặc công ty kinh doanh bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận thành lập sàn giao dịch BĐS theo pháp luật.
- Sinh viên các khoa kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, tài nguyên đất đai, luật kinh tế, thương mại …
- Các cấp quản lý, nhân viên hoạt động lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Mọi người hoạt động trong ngành kinh doanh khác muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
- Cá nhân muốn đăng ký mở công ty kinh doanh bất động sản.

Thời Lượng

40 tiết

Nội Dung Khóa Học Điều Hành Sàn Giao Dịch Bất Động Sản


- Chuyên đề 1: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản
+ Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản
+ Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản
+ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
+ Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
+ Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
+ Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
+ Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch
+ Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản
- Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
+ Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
+ Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ và môi giới bất động sản
+ Lập hồ sơ thương vụ môi giới
+ Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới
+ Kỹ năng môi giới bất động sản
+ Marketing bất động sản
+ Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
+ Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản