Bồi Dưỡng Kiến Thức Cơ Sở Về Kinh Doanh BĐS

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kinh Doanh Bất Động Sản

Thực tế hiện nay, ngành kinh doanh bất động sản đã và đang mang lại cho người tham gia những khoản lợi nhuận đáng kể. Song, để thành công trong lĩnh vực này, người kinh doanh bất động sản cần có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có quyết định đầu tư đúng thời điểm với một mức giá hợp lý, không “mạo hiểm” với nguồn tài chính của mình và trở nên chuyên nghiệp hơn, hoạt động tuân thủ theo Luật kinh doanh bất động sản quy định về Chứng Chỉ Hành Nghề. Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ, điều 11 đã nêu rõ: “Bắt đầu từ ngày 01/01/2009, tất cả cá nhân, tổ chức tham gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận của đơn vị đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản”

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên muốn trở thành nhà kinh doanh bất động sản

Thời Lượng

40 tiết

Nội Dung Khóa Học Kinh Doanh Bất Động Sản


- Chuyên đề 1: Pháp luật về Kinh doanh bất động sản
+ Pháp luật về kinh doanh bất động sản
+ Pháp luật về đất đai
+ Pháp luật về nhà ở
+ Pháp luật về dân sự
+ Pháp luật về đầu tư, xây dựng
+ Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
+ Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
+ Phân loại thị trường bất động sản
+ Các yếu tố của thị trường bất động sản
+ Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản
+ Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản
+ Giá trị và giá cả bất động sản
- Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
+ Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
+ Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
+ Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
+ Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
+ Thông tin và hồ sơ bất động sản

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản