Bồi Dưỡng Kiến Thức Về Định Giá Bất Động Sản

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Định Giá Bất Động Sản

Định giá là vấn đề cốt lõi mà các thành viên tham gia thị trường bất động sản luôn quan tâm. Đáp ứng sự cấp thiết này, Học viện doanh nhân INCIP xây dựng khoá đào tạo "Nghiệp vụ định giá bất động sản". Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 V/v ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cá nhân công tác trong lĩnh vực định giá bất động sản của các pháp nhân
- Các cá nhân hành nghề độc lập
- Các cá nhân khác có nhu cầu.

Thời Lượng

Theo quy định của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Định giá bất động sản

Nội Dung Khóa Học Định Giá Bất Động Sản


- Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản
+ Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản
+ Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản
+ Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản
+ Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá
+ Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản
+ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản
+ Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản
- Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản
+ Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản
+ Khảo sát hiện trường thu thập thông tin về bất động sản
+ Phân tích thông tin về bất động sản
+ Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản
+ Xác định giá bất động sản
+ Lập hồ sơ và chứng thư định giá
+ Các phương pháp định giá bất động sản
- Chuyền đề 3: Định giá bất động sản
+ Căn cứ định giá bất động sản
+ Định giá bất động sản là đất đai
+ Định giá bất động sản là nhà ở
+ Định giá bất động sản là công trình xây dựng
+ Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản