Khóa Học Kiểm Toán Nội Bộ

Khóa Học Kiểm Toán Nội Bộ
8 10 703
Kiểm toán nội bộ là một hoạt động tư vấn và đảm bảo độc lập và khách quan được thiết lập nhằm gia tăng giá trị và hoàn thiện hoạt động của doanh nghiệp.
 • » Xem thêm
  • Kiểm toán nội bộ áp dụng một phương pháp kiểm toán chuẩn mực và có hệ thống để đánh giá và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị doanh nghiệp (Theo IIA). Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Kiểm toán nội bộ ngày càng được đề cao và không thể thiếu đối với sự phát triển của bất kỳ tập đoàn nào. Kiểm toán nội bộ không chỉ hiểu nghĩa hẹp là đánh giá về tài chính mà quan điểm trên thế giới đã mở rộng là đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý. Kiểm toán nội bộ cần được trang bị đầy đủ kiến thức về hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đủ khả năng đánh giá, phát hiện rủi ro, đề xuất kiểm soát, đề nghị cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.

   Yêu cầu của kiểm toán nội bộ


   Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm cung cấp đánh giá khách quan và đúng mục đích một cách chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. kiểm toán nội bộ phải độc lập với các hoạt động mà kiểm toán nội bộ đánh giá và báo cáo cho cấp cao nhất trong một doanh nghiệp, các quản lý cấp cao và các thống đốc, ví dụ hội đồng quản trị hoặc hội đồng quản trị của người được ủy thác, cán bộ kế toán hoặc Uỷ ban kiểm toán. Để các hoạt động kiểm toán nội bộ có hiệu quả, kiểm toán viên phải là người có trình độ và tay nghề cao, và có kinh nghiệm thực hiện công việc kiểm toán đúng cách, tuân theo các chuẩn mực đạo đức và các chuẩn mực hành nghề quốc tế.

   Tại sao nên tham gia một Khóa học Kiểm toán nội bộ


   Khóa học Kiểm toán nội bộ cung cấp tới học viên những tình huống thực, qua đó học viên sẽ hiểu về những nội dung chính của Kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa Kiểm toán nội bộ và các chức năng khác, vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – những vấn đề thực tế gặp phải của doanh nghiệp. Thêm vào đó, Khóa học Kiểm toán nội bộ sẽ cung cấp tình huống kiểm toán thực nhằm giúp học viên có định hướng về giải pháp cho tình huống thực tại Doanh nghiệp của mình. Ngay sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có cái nhìn tổng thể về quá trình kiểm toán nội bộ cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của kiểm toán viên nội bộ.

   Những ai nên tham gia khóa Đào tạo Kiểm toán nội bộ


   Khóa học Kiểm toán nội bộ được thiết kế dành riêng cho nhân viên bộ phận Kiểm toán nội bộ, trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp, trưởng các bộ phận, và các đối tượng quan tâm khác.

   Lựa chọn cho bạn trung tâm, trường Đào tạo Kiểm toán nội bộ uy tín chất lượng để trang bị kiến thức kiểm toán, kiểm toán nội bộ với các phương pháp quản trị tiên tiến, các chuẩn mực quản trị toàn cầu để đánh giá và tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả, gắn kết, tập trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được mục tiêu của tổ chức.
Hiển thị 1-13 trên 13 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản