Ngành Kế Toán Kiểm Toán

Trường Trung Cấp Ánh Sáng

802/1 đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận,TP. HCM, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Kiểm Toán

Chương trình Kiểm toán đào tạo người học đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kiểm toán. Mục tiêu của chương trình học
- Về kiến thức
+ Trình bày được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam.
+ Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Luật kinh tế, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Thống kê, Marketing, Nghiệp vụ hành chính văn phòng,...
+ Khái quát hóa được các nguyên tắc hạch toán về Kế toán tài chính, Kế toán thương mại – Dịch vụ, Kế toán chi phí, Kế toán xây lắp.
+ Khái quát hóa được phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, quy trình và kỹ thuật Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ (Kiểm soát chứng từ, Kiểm toán tiền, Kiểm toán tài sản, Kiểm toán nợ phải trả, Kiểm toán doanh thu và chi phí, Kiểm toán thuế, Kiểm toán báo cáo tài chính...).
+ Mô tả được chứng từ hợp lý, hợp lệ.
+ Khái quát hóa được phương pháp và quy trình lập báo cáo kiểm toán độc lập.
+ Xác định và lượng hóa được việc ứng dụng công cụ tính toán hiện đại để hỗ trợ công việc kiểm toán hàng ngày.
- Về kỹ năng
+ Hạch toán chính xác kế toán chi tiết, tổng hợp; ghi chép các sổ kế toán liên quan; viết chứng từ và luân chuyển chứng từ kế toán.
+ Tổng hợp, so sánh các phương pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp với các quy định, chế độ và phương pháp kế toán hiện hành.
+ Xây dựng và thực hiện tốt quy trình lấy mẫu, kiểm soát, kiểm toán độc lập.
+ Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin, dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành kiểm soát nội bộ, kiểm toán nhà nước.
+ Phân loại, xác định và giải quyết được các bài toán về Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ (Kiểm soát chứng từ, Kiểm toán tiền, Kiểm toán tài sản, Kiểm toán nợ phải trả, Kiểm toán doanh thu và chi phí, Kiểm toán thuế, Kiểm toán báo cáo tài chính...).
+ Lập và giải thích các chỉ tiêu trong báo cáo kiểm toán độc lập sau khi tiến hành kiểm toán.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học và các thiết bị văn phòng phục vụ công tác kế toán kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

24 tháng

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Kiểm Toán


- Khung chương trình đào tạo
+ Chính trị
+ Pháp luật
+ Giáo dục Quốc phòng - An ninh
+ Giáo dục thể chất
+ Tin học
+ Anh văn căn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kinh tế chính trị
+ Anh văn chuyên ngành
+ Nguyên lý thống kê
+ Kinh tế vi mô
+ Lý thuyết tài chính
+ Luật kinh tế
+ Lý thuyết tiền tệ tín dụng
+ Nguyên lý kế toán
+ Thuế
+ Kế toán doanh nghiệp 1
+ Kế toán doanh nghiệp 2
+ Kế toán doanh nghiệp 3
+ Kiểm toán căn bản
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán Excel
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Kế toán quản trị
+ Kiểm toán nâng cao
+ Kế toán thủ công 1
+ Kế toán thủ công 2
+ Kế toán trên MT 1
+ Kế toán trên MT 2
- Thi tốt nghiệp

Trường Trung Cấp Ánh Sáng
802/1 đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận,TP. HCM, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường trung cấp Ánh Sáng
Điện thoại: 0837159561 - 0837159562
Website: http://www.anhsang.edu.vn - Email: anhsang7176@gmail.com
Trường Trung cấp Tài chính - Tin học Ánh Sáng là trường trung cấp đầu tiên có Viện nghiên cứu đào tạo riêng cho trường nhằm giúp học viên có điều kiện học tập, thực hành và sáng tạo những kiến thức đã học vào các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Nâng cao chất lượng giảng dạy, ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - trang thiết bị hiện đại với những phòng học được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng và máy chiếu phục vụ cho các hoạt động dạy và học
Đồng bộ tài khoản