Tài Chính Ngân Hàng

Trường Trung Cấp Ánh Sáng

802/1 đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận,TP. HCM, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình Tài chính - Ngân hàng đào tạo người học đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng. Mục tiêu khóa học
- Về kiến thức
+ Trình bày được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam.
+ Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Luật kinh tế, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Thống kê, Marketing, Nghiệp vụ hành chính văn phòng,...
+ Khái quát hóa được các nội dung cơ bản về các nghiệp vụ tài chính ngân hàng như: Tiền tệ tín dụng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Thẩm định dự án đầu tư, Thanh toán quốc tế, Sản phẩm tín dụng, Chăm sóc khách hàng…
+ Khái quát hóa được phương pháp hạch toán Kế toán ngân hàng, Kê khai thuế tại ngân hàng và doanh nghiệp.
+ Khái quát hóa được quy trình và kỹ thuật xử lý các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại.
- Về kỹ năng
+ Thực hiện chính xác, thành thạo các quy trình, nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại như: Nghiệp vụ tín dụng, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kế toán ngân hàng, Phân tích hoạt động kinh doanh, Thẩm định dự án đầu tư.
+ Thực hiện thành thạo, chính xác các nghiệp vụ Kế toán ngân hàng, Kê khai thuế, Báo cáo thuế ngân hàng.
+ Thực hiện thành thạo, chính xác quy trình và kỹ thuật xử lý các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học thông dụng và các thiết bị văn phòng phục vụ công việc chuyên môn của nhân viên ngành Tài chính - Ngân hàng như: lập bảng thống kê; đếm, kiểm tra tiền và phát hiện tiền giả; thực hiện dịch vụ kiều hối và thẻ tín dụng quốc tế...

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ hoặc chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoản thành chương trình lớp 12.

Thời Lượng

- 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT
- 2 năm 3 tháng đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoàn thành chương trình lớp 12

Nội Dung Khóa Học Tài Chính Ngân Hàng


- Chính trị
- Pháp luật
- Giáo dục Quốc phòng - An ninh
- Giáo dục thể chất
- Tin học
- Anh văn căn bản
- Kỹ năng giao tiếp
- Kinh tế chính trị
- Anh văn chuyên ngành
- Nguyên lý thống kê
- Kinh tế vi mô
- Lý thuyết tài chính
- Luật kinh tế
- Lý thuyết tiền tệ tín dụng
- Nguyên lý kế toán
- Thuế
- Marketing ngân hàng
- Kế toán ngân hàng 1
- Kế toán ngân hàng 2
- Nghiệp vụ ngân hàng 1
- Nghiệp vụ ngân hàng 2
- Thanh toán quốc tế
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Tín dụng và thẩm định TD
- Thị trường chứng khoán
- Tài chính doanh nghiệp Nghiệp vụ ngân hàng 1
- Nghiệp vụ ngân hàng 2
- Kế toán ngân hàng 1
- Kế toán ngân hàng 2

Trường Trung Cấp Ánh Sáng
802/1 đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận,TP. HCM, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường trung cấp Ánh Sáng
Điện thoại: 0837159561 - 0837159562
Website: http://www.anhsang.edu.vn - Email: anhsang7176@gmail.com
Trường Trung cấp Tài chính - Tin học Ánh Sáng là trường trung cấp đầu tiên có Viện nghiên cứu đào tạo riêng cho trường nhằm giúp học viên có điều kiện học tập, thực hành và sáng tạo những kiến thức đã học vào các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Nâng cao chất lượng giảng dạy, ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - trang thiết bị hiện đại với những phòng học được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng và máy chiếu phục vụ cho các hoạt động dạy và học
Đồng bộ tài khoản