Kế Toán

Trường Trung Cấp Ánh Sáng

802/1 đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận,TP. HCM, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán

Chương trình Kế toán đào tạo người học đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán. Mục tiêu chương trình đào tạo
- Về kiến thức
+ Trình bày được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam.
+ Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Luật kinh tế, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Thống kê, Marketing, Nghiệp vụ hành chính văn phòng,...
+ Khái quát hóa các quy định, nguyên tắc và phương pháp hạch toán Kế toán tài chính, Kế toán thương mại - Dịch vụ, Kế toán chi phí, Kế toán xây lắp.
+ Khái quát hóa nội dung, phương pháp lập chứng từ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp.
+ Khái quát hóa được các hình thức, quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.
+ Khái quát hóa được quy luật vận động của tài sản, nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Xác định, vận dụng và lượng hóa được những công cụ tính toán hiện đại để hỗ trợ công việc kế toán hàng ngày.
- Về kỹ năng
+ Thực hiện chính xác các nghiệp vụ kế toán như: hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp, ghi chép các sổ kế toán liên quan.
+ Viết đúng chứng từ và luân chuyển chứng từ kế toán giữa các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, lập chứng từ kinh tế phát sinh.
+ Áp dụng các quy định, chế độ, chuẩn mực kế toán để hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp đồng thời ghi chép vào các sổ kế toán liên quan.
+ Lựa chọn các phương pháp kế toán để áp dụng tại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
+ Áp dụng những quy định về báo cáo tài chính để lập và tính toán các chỉ số tài chính hàng tháng, quý, năm.
+ Lập, đọc và hiểu được báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học thông dụng và các thiết bị văn phòng phục vụ công việc kế toán...

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc học xong chương trình lớp 12.

Thời Lượng

- 2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT
- 2 năm 3 tháng đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT

Nội Dung Khóa Học Kế Toán


- Học phần chung
+ Chính trị
+ Giáo dục pháp luật
+ Anh văn
+ Giáo dục quốc phòng
+ Thể dục thể thao
- Học phần cơ sở, chuyên ngành và chuyên sâu
+ Luật kinh tế
+ Kinh tế quốc tế
+ Kinh tế chính trị
+ Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
+ Nguyên lý kế toán
+ Soạn thảo văn bản
+ Kinh tế vi mô
+ Marketing
+ Quản trị doanh nghiệp
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán doanh nghiệp
+ Kiểm toán
+ Thuế Nhà nước
+ Thống kê doanh nghiệp
+ Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp

Trường Trung Cấp Ánh Sáng
802/1 đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận,TP. HCM, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường trung cấp Ánh Sáng
Điện thoại: 0837159561 - 0837159562
Website: http://www.anhsang.edu.vn - Email: anhsang7176@gmail.com
Trường Trung cấp Tài chính - Tin học Ánh Sáng là trường trung cấp đầu tiên có Viện nghiên cứu đào tạo riêng cho trường nhằm giúp học viên có điều kiện học tập, thực hành và sáng tạo những kiến thức đã học vào các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Nâng cao chất lượng giảng dạy, ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - trang thiết bị hiện đại với những phòng học được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng và máy chiếu phục vụ cho các hoạt động dạy và học
Đồng bộ tài khoản