Kiểm Toán Nội Bộ CIAP MASTER

Công ty Cổ Phần Đào tạo Tư vấn Quốc tế FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học

Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Đánh giá/Kiểm toán nội bộ ngày càng được đề cao và không thể thiếu đối với sự phát triển của bất kỳ tập đoàn nào. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ không chỉ hiểu nghĩa hẹp là đánh giá về tài chính mà quan điểm trên thế giới đã mở rộng là đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ cần được trang bị đầy đủ kiến thức về hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đủ khả năng đánh giá, phát hiện rủi ro, đề xuất kiểm soát, đề nghị cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.


Kiểm toán nội bộ
Chương trình CIAP® được Viện FMIT xây dựng dành cho Đánh giá/ Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức chuẩn quốc tế, nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế trên cơ sở tư duy quản lý hiện đại và trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao năng lực quản lý của mình đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Để trở thành một Đánh giá/Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp, người học cần được trang bị các kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý bao gồm: tài chính, nhân sự, chất lượng, balanced scorecard, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, đánh giá nội bộ, kế toán, hệ thống thông tin, và phương pháp thiết kế, thực hiện, cải tiến việc đánh giá/kiểm toán nội bộ.
Đánh giá/Kiểm toán nội bộ Việt Nam hơn bao giờ hết cần được trang bị các phương pháp quản trị tiên tiến, các chuẩn mực quản trị toàn cầu để đánh giá và tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả, gắn kết, tập trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được mục tiêu của tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán độc lập;
 • Cấp lãnh đạo; Quản lý Phòng ban liên quan.
 • Những người có định hướng trở thành một kiểm toán chuyên nghiệp

Thời Lượng

47 buổi

Nội Dung Khóa Học


8 môn học chuyên biệt dành cho một chuyên viên Kiểm toán độc lập- 8 lĩnh vực theo tiêu chuẩn toàn cầu hiện nay

Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng Strategy Maps & Balanced Scorecard®
Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng giúp tổ chức xây dựng chiến lược để gắn kết mục tiêu phát triển tổ chức và các công việc hàng ngày, xây dựng các thước đo hiệu quả trong tổ chức. Môn học này đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới, và ở nhiều tập đoàn. Khi thiết lập được sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng, CEO sẽ có cách nhìn hệ thống về tổ chức, ra các quyết định phù hợp căn cứ vào các thước đo đã thiết lập, phát triển tổ chức đột phá hơn, tạo sự khác biệt và đổi mới, tận dụng được thế mạnh của chính tổ chức mà trước đây không thể thấy được với cách quản lý kinh nghiệm.

 • Chiến lược
 • Thiết lập chiến lược
 • Hiện thực chiến lược
 • Đánh giá chiến lược
 • Thiết lập KPIs
 • Thẻ điểm cân bằng
 • Sơ đồ chiến lược
 • Các mô hình chiến lược
 • Công cụ phân tích chiến lược.

 2. Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®

Việc phối hợp giữa các phòng ban, các nguồn lực trong tổ chức, hoặc giữa tổ chức với các nguồn lực bên ngoài để thực hiện chiến lược đang là một trào lưu mới nhằm tạo ra giá trị mạnh mẽ hơn so với phương pháp quản trị theo phòng ban. Quản lý dự án là phương tiện không thể thiếu để hiện thực các chiến lược trên của tổ chức nhằm tạo đột phá, đổi mới. Quản trị dự án là khoa học quản trị của thế kỷ 21. Thành lập năm 1969, với hơn 40 năm và có mặt trên 185 quốc gia, PMI là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án. PMI đưa ra khung quản trị dự án theo chuẩn PMBOK 5th được mệnh danh là tiêu chuẩn phù hợp và thực tế nhất thế giới về lĩnh vực quản lý dự án.

 • Quy trình quản lý dự án,
 • 10 lĩnh vực quản lý dự án,
 • Quản lý công việc,
 • Quản lý thời gian,
 • Quản lý chi phí,
 • Quản lý chất lượng,
 • Quản lý nhân sự,
 • Quản lý rủi ro,
 • Quản lý truyền thông,
 • Quản lý đấu thầu,
 • Quản lý người liên quan,
 • 517 công cụ quản lý dự án,
 • 47 quy trình quản lý dự án.

3.Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
Khóa học giúp tổ chức tổng hợp các trường phái quản trị để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, sự minh bạch của các thông tin tài chính, và tuân thủ những quy định liên quan. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ là môn học xây dựng hệ thống giúp tổ chức chủ động kiểm soát hơn là xử lý sự cố. Những tổ chức đã áp dụng các chuẩn mực quản trị như ISO, TQM,.. nhưng vẫn xuất hiện những điểm bất hợp lý và sự cố thì đây là môn học giúp tổ chức tổng hợp các tiêu chuẩn quản trị thành một hệ thống, triển khai quản trị rủi ro và kiểm soát giúp tạo sự nhất quán và hiệu quả trong quản lý. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ là trào lưu quản trị hiện đại của nhiều tập đoàn trên thế giới và tại Việt Nam và cũng là yêu cầu bắt buộc theo Luật của một số ngành nghề như tổ chức tín dụng, ngân hàng…

 • Quản trị rủi ro
 • Rủi ro doanh nghiệp
 • Các biện pháp kiểm soát
 • Các thành phần hệ thống kiểm soát
 • Viết quy trình SOP
 • Thiết lập mục tiêu
 • Kiểm soát môi trường
 • Đánh giá rủi ro
 • Thông tin và truyền thông
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Công cụ xây dựng hệ thống kiểm soát.

4. Quản trị tài chính
Môn học giúp các CEO có được kiến thức liên quan đến phân tích tài chính, các công cụ cần thiết để đánh giá và kiểm soát các quyết định đầu tư, triển khai các chiến lược tổ chức ở góc nhìn tài chính.

 • Phân tích tài chính
 • Giá trị tiền theo thời gian
 • Công cụ phân tích tài chính
 • Quyết định tài chính
 • Cấu trúc tài chính
 • Cổ phiếu, lợi tức
 • Rủi ro tài chính
 • Mô hình giá tài sản
 • Chi phí vốn
 • Đánh giá dòng tiền
 • Kế hoạch tài chính.

5. Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS
Đây là môn học mới nổi ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Quản trị chuỗi cung ứng được sử dụng như là công cụ để phân tích tiếp cận vấn đề, đưa ra các giải pháp mang tính toàn diện, giải quyết các vấn đề phức tạp có liên hệ với nhiều bên liên quan. Môn học này không thể thiếu với các CEO phải đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề trong ngữ cảnh đa chiều và nhiều ràng buộc trong nền kinh tế như hiện nay.

 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Thiết kế chuỗi cung ứng
 • Hiện thực chuỗi cung ứng
 • Kiểm soát chuỗi cung ứng
 • Các công cụ quản lý chuỗi cung ứng
 • Phân phối, quản lý kho
 • Logistics
 • ERP
 • Công nghệ mới trong chuỗi cung ứng.

 6. Cải tiến quy trình (Process Excellence): Six Sigma, Lean Manufacturing, & change management

Môn học bao gồm các nguyên lý và thực tế cải tiến quy trình trên nền tảng phương pháp six sigma (giảm sai sót), Lean (tối ưu nguồn lực), quản trị sự thay đổi (tạo sự cam kết trong đội ngũ nhân sự) để đạt được quy trình tối ưu hướng đến khách hàng. Đây là môn học thiết thực nhằm nâng cao năng lực hệ thống của tổ chức, đảm bảo chất lượng, và tạo ra hiệu quả và hiệu suất trong tổ chức.

 • Giới thiệu về process excellence (Introduction)
 • Xác định phương pháp tiến hành (Define)
 • Quản trị sự thay đổi (Change Acceleration)
 • Đo và đánh giá (Measure)
 • Tối ưu (Lean)
 • Phân tích (Analyse)
 • Cải tiến (Improve)
 • Kiểm soát (Control)

7. Kế toán
Môn học giúp CEO có góc nhìn tổng quan về các phương pháp được sử dụng để thể hiện các thông tin kế toán, giúp nắm bắt hiện trạng tài chính của tổ chức để phục vụ công tác đánh giá.

 • Bảng cân đối kế toán
 • Thu nhập income statement
 • Vốn hoạt động và cấu trúc tài chính
 • Dòng tiền cash flow
 • Giới hạn của báo cáo tài chính
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính đến tài chính doanh nghiệp.

8. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ chuẩn ISO19011 và chuẩn quốc tế IIA
Môn học trang bị cho Đánh giá/Kiểm toán nội bộ phương pháp, cách thức quản lý, triển khai, kiểm soát và báo cáo cuộc đánh giá.

 • Vai trò trách nhiệm kiểm toán
 • Tính độc lập khách quan
 • Quản lý kiểm toán
 • Kế hoạch
 • Truyền thông
 • Quản lý nguồn lực
 • Chính sách thủ tục
 • Báo cáo kiểm toán
 • Thực hiện kiểm toán
 • Đánh giá kiểm toán
 • Công cụ kiểm toán.

Ưu Đãi Chung

5% khi đăng ký và đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần.

Công ty Cổ Phần Đào tạo Tư vấn Quốc tế FMIT
126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Ngô Hồng Ân
Điện thoại: 0976 390011
Website: http://fmit.vn/ - Email: hongan@fmit.vn

Viện FMIT

 • Trực thuộc Công ty: Cổ phần đào tạo tư vấn quốc tế FMIT
 • Năm thành lập: 2005.
 • Đối tác đào tạo của hơn 2.500 doanh nghiệp, 2/3 là các tập đoàn lớn, đa quốc gia.
 • Gần 10.000 học viên tin tưởng chọn FMIT.
 • Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN năm 2012.
 • Thương hiệu uy tín năm 2014.
 • Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2015

Giá trị: FMIT theo đuổi mục tiêu

 • Chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực toàn cầu
 • Thực tế, ứng dụng vào quản lý công việc
 • Đổi mới, sáng tạo của tổ chức
 • Cộng tác, nhiệt huyết, công bằng và trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức

Vì sao chọn FMIT

 • Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, không dựa vào kinh nghiệm của cá nhân.
 • Chương trình nằm trong hệ thống bản quyền của đối tác quốc tế, tuân theo chuẩn mực đào tạo của đối tác.
 • Phương pháp tập trung vào xây dựng và cải tiến hệ thống hiện tại của doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp.
 • Sử dụng những quy trình, công cụ thực tế để phân tích tình huống thực của doanh nghiệp, từ đó học tập và cải tiến ngay trên hệ thống của tổ chức.
 • Chứng chỉ thuộc hệ thống giá trị của đối tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản