Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI

45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học

Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về hệ thống kiểm soát nội bộ, các hoạt động kiểm soát gồm: Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu và nhận diện rủi ro trong doanh nghiệp.

 

Mô tả khóa học:

 

Giới thiệu báo cáo COSO, gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận, khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO và xây dựng quy trình kiểm soát các chu trình kinh doanh cơ bản.

 

Kỹ năng đạt được:

 

Học viên nắm được việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận diện rủi ro, đưa ra các hoạt động kiểm soát, xây dựng quy trình kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu.

Đối Tượng Tham Gia

 • Kiểm toán nội bộ của các công ty, tập đoàn, ngân hàng...
 • Thành viên của ban kiểm soát
 • Cán bộ nhân viên thuộc bộ phận tài chính kế toán.
 • Những người muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức chuyên môn về kiểm soát nội bộ.

Thời Lượng

4 Buổi

Nội Dung Khóa Học


1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ

 • Định nghĩa về kiểm soát nội bộ
 • Lịch sử phát triển của kiểm soát nội bộ
 • Báo cáo COSO

2. Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

 • Định nghĩa về gian lận và sai sót
 • Các công trình nghiên cứu về gian lận
 • Kết quản nghiên cứu về gian lận theo công trình nghiên cứu của ACFE-
 • Những phương pháp gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính

3. Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO

 • Môi trường kiểm soát
 • Đánh giá rủi ro
 • Hoạt động kiểm soát
 • Thông tin và truyền thông
 • Giám sát

4. Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu

 • Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền
 • Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền
 • Kiểm soát chu trình tiền lương
 • Kiểm soát tiền
 • Kiểm soát tài sản cố định

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI
45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: 0918378890
Website: http://www.bmi.edu.vn - Email: daotao@bmi.edu.vn

Viện Quản Trị Kinh Doanh hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ, với đội ngũ cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân...Thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý giáo dục. Viện Quản Trị Kinh Doanh được thành lập ngày 10/10/2003 theo công văn số 5050/UB-CNN và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ số 92/ĐK-KHCN cấp ngày 16/10/2003.

Đồng bộ tài khoản