Thực Hành Mô Phỏng Ngân Hàng Hiện Đại

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI

45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Thực Hành Mô Phỏng Ngân Hàng Hiện Đại

Viện quản trị kinh doanh - trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mở khóa học thực hành mô phỏng ngân hàng hiện đại nhằm đào tạo các học viên từ một người mới chỉ được học kế toán ngân hàng, hay nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân hàng trên lý thuyết có thể trở thành người làm việc thành thạo và độc lập các công việc của một kế toán giao dịch và kế toán ngân hàng và xử lý nghiệp vụ như một nhân viên ngân hàng có kinh nghiệm. Ngoài ra còn có thể hội nhập vào bất kỳ đơn vị tài chính ngân hàng nào.

Đối Tượng Tham Gia

Học viên đã có kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng (đã qua khóa học về kế toán ngân hàng ngắn hạn hoặc sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng các hệ như trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, cao đẳng, đại học...)

Thời Lượng

2 tháng

Nội Dung Khóa Học Thực Hành Mô Phỏng Ngân Hàng Hiện Đại


- Kế toán giao dịch ngân hàng CSR teller
+ Tạo thông tin khách hàng
+ Tạo tài khoản
+ Các giao dịch trên tài khoản
- Kế toán cho vay Loan CSR
+ Tạo tài khoản khách hàng
+ Tạo tài khoản vay
+ Điều chỉnh kì hạn nợ
- Thực nghiệm với ngân hàng mô phỏng hiện đại
+ Đào tạo về thực hành kế toán ngân hàng trên máy tính với hệ thống phần mềm ngân hàng Core Banking hiện đại.
+ Kỹ năng thực hành của nghiệp vụ ngân hàng hiện đại.
+ Công tác thực tế của ngân hàng hay tổ chức tài chính.

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI
45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: 0918378890
Website: http://www.bmi.edu.vn - Email: daotao@bmi.edu.vn

Viện Quản Trị Kinh Doanh hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ, với đội ngũ cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân...Thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý giáo dục. Viện Quản Trị Kinh Doanh được thành lập ngày 10/10/2003 theo công văn số 5050/UB-CNN và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ số 92/ĐK-KHCN cấp ngày 16/10/2003.

Đồng bộ tài khoản