Kế Toán Tin Học

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI

45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Tin Học

Chương trình kế toán tài chính doanh nghiệp và khai báo thuế dành cho các học viên muốn nghiên cứu về công tác kế toán hoặc muốn trang bị cho mình một nghề kế toán. Ngoài ra chương trình này còn giúp cho các sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế nắm vững hơn những vấn đề liên quan đến bản chất của kế toán, bên cạnh đó học viên còn được làm kế toán trên máy tính bằng phần mềm excel và một số phần mềm kế toán chuyên dụng khác. Chương trình này nhằm tạo ra một nền tảng kiến thức kế toán và khai báo thuế vững chắc và thực hành kế toán trên máy tính để học viên có thể làm công tác kế toán, thuế sau này.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên muốn tìm hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để, về thực hiện công việc kế toán và khai báo thuế trên máy tính để có thể trở thành chuyên viên kế toán tin học trong doanh nghiệp.
- Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán, thuế và ứng dụng tin học trong kế toán để điều hành, quản lý công việc.
- Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế về kế toán và ứng dụng tin học trong kế toán để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thời Lượng

7 tháng

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Tin Học


- Nguyên lý kế toán
- Kế toán tài chính doanh nghiệp
- Lập & phân tích báo cáo tài chính
- Hướng dẫn khai báo thuế theo quy trình hiện hành
- Thực hành kế toán trên máy tính
- Học viên được học trên toàn bộ chứng từ thực

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI
45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: 0918378890
Website: http://www.bmi.edu.vn - Email: daotao@bmi.edu.vn

Viện Quản Trị Kinh Doanh hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ, với đội ngũ cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân...Thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý giáo dục. Viện Quản Trị Kinh Doanh được thành lập ngày 10/10/2003 theo công văn số 5050/UB-CNN và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ số 92/ĐK-KHCN cấp ngày 16/10/2003.

Đồng bộ tài khoản