Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kiểm Soát Viên Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Phát Triển Nhân Lực HT Việt Nam

Số 74 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Viên Nội Bộ

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Nó giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con người, tài sản, vốn …., góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng và phát triển đi lên của doanh nghiệp. Khóa học nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của kiểm soát viên nội bộ Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty cổ phần, giúp học viên thiết lập được HTKSNB để kịp thời nhận biết và giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh và Đào tạo trên Toàn quốc

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Viên Nội Bộ


- Chuyên đề 1. Vai trò, quy định pháp lý và cơ chế hoạt động Kiểm soát viên nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp - theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.
+ Vai trò của kiểm soát viên nội bộ trong mô hình Tổng công ty nhà nước và công ty cổ phần.
+ Địa vị pháp lý và chức năng chủ yếu của kiểm soát viên nội bộ trong bộ máy công ty.
+ Cơ chế hoạt động của kiểm soát viên nội bộ.
+ Nội dung hoạt động của kiểm soát viên nội bộ bao gồm: kiểm soát quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính - kế toán; kiểm soát và giám sát sự tuân thủ điều lệ, quy định, quy chế trong công ty.
+ Các phương pháp kiểm soát chủ yếu.
- Chuyên đề 2. Kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty cổ phần và mối quan hệ với kiểm soát viên nội bộ
+ Vai trò kiểm toán nội bộ trong công ty
+ Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nội bộ trong công ty
+ Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ
+ Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm soát viên nội bộ
+ Quy trình kiểm toán nội bộ
+ Phương pháp kiểm toán nội bộ
- Chuyên đề 3. Trình tự và phương pháp kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán tình hình tài chính – kế toán và báo cáo tài chính các Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty cổ phần
+ Phương pháp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán trong công ty.
+ Phương pháp phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty
+ Phương pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và kiểm tra bất thường công tác kế toán - tài chính của công ty
+ Trình tự lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra về kế toán - tài chính của công ty.
- Chuyên đề 4. Phương pháp đánh giá Hội đồng quản trị, giám đốc các công ty cổ phần

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Phát Triển Nhân Lực HT Việt Nam
Số 74 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0984340682
Website: http://www.htvietnam.edu.vn - Email: daotao.htvietnam@gmail.com
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Phát Triển Nhân Lực HT Việt Nam là một trong những thành viên chính thức hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, kế toán, tin học,...Ban lãnh đạo và các giáo viên, cán bộ nhân viên của công ty HT VIET NAM đều có nhiều năm kinh nghiệm sống. Với phương châm nối liền khoảng cách giữa hệ thống giáo dục hai nước, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thời gian vừa qua, công ty HT VIET NAM đã đào tạo và hướng dẫn thành công cho một lượng lớn các bạn học viên. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo cuộc sống cho các bạn trong suốt quá trình học.
Đồng bộ tài khoản