Kiểm Soát Nội Bộ

Viện Quản Trị Tài Chính AFC

Tầng 1, tòa nhà NO6 B2, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ

Khi kế toán hay thủ quỹ biển thủ hàng tỷ đồng mà vẫn không bị phát hiện? Khi hệ thống các quy định bị bóp méo hoặc không được thực thi? Khi…hệ thống kiểm soát nội bộ có vấn đề… Kiểm soát nội bộ là vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp. Mặc dù có sự giám sát hàng ngày của hệ thống các nhân viên mẫn cán và các phương tiện tối tân, Kiểm soát nội bộ dường như vẫn là điểm yếu của hầu hết các doanh nghiệp. Những câu hỏi thường trực trong đầu các nhà quản lý như: Mệnh lệnh quản lý được thực thi như thế nào? Có rủi ro quản lý không? Hiệu suất hoạt động các tài sản như thế nào? Có khả năng thất thoát hoặc lãng phí tài sản không? … là những vấn đề mà rất nhiều nhà quản lý quan tâm và mong đợi câu trả lời thỏa đáng. Khóa học sẽ trang bị cho học viên:
- Hiểu biết về các rủi ro về hệ thống kiểm soát nội nộ, rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp có thể gặp phải.
- Xác định điểm quan trọng trong một hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn Quốc tế: Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc lợi ích - chi phí...
- Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát thông qua các Case-studies với các ngành kinh doanh khách nhau
- Áp dụng chiến lược kiểm soát và giám sát quá trình thực hiện
- Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi và ra quyết định nhanh chóng

Đối Tượng Tham Gia

- Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận kiểm soát nội bộ
- Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận kiểm toán nội bộ
- Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận tài chính – kế toán, đầu tư chứng khoán
- Trưởng các bộ phận khác chưa có khái niệm về kiểm soát nội bộ

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ


- Chuyên đề 1: Hệ thống Kiểm soát nội bộ
+ Tiếp cận kiểm soát nội bộ theo COSO
+ Những nguyên tắc kiểm soát của Hệ thống kiểm soát nội bộ
+ Năm thành phần chủ yếu của Hệ thống kiểm soát nội bộ - Lõi cơ bản của quá trình kiểm soát: Môi trường kiểm soát - Rủi ro - Hệ thống kiểm soát – Thông tin và truyền thông
+ Xác định và đánh giá rủi ro đối với mục tiêu của toàn doanh nghiệp
+ Rủi ro và các thay đổi môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý và môi trường hoạt động của chính doanh nghiệp
+ Thủ tục kiểm soát (cơ chế kiểm soát) rủi ro: Phê duyệt, Định dạng trước, Báo cáo bất thường, Bảo vệ tài sản
- Chuyên đề 2: Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất.
+ Nhận diện quá trình đặc điểm nghiệp vụ sản xuất
+ Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ sản xuất.
+ Thủ tục và quy trình kiểm soát hệ thống tính giá thành và điểm hòa vốn
- Chuyên đề 3: Thủ tục kiểm soát nội bộ các khoản mục chi phí
+ Nhận diện quá trình đặc điểm các chi phí của doanh nghiệp
+ Kiểm soát chứng từ các chi phí
+ Kiểm soát ghi sổ và báo cáo các chi phí
- Chuyên đề 4: Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ hoạt động thương mại: mua và nhập kho hàng hóa
+ Quy trình quản lý nghiệp vụ mua và nhập kho hàng hóa
+ Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ mua và nhập kho hàng hóa
+ Xây dựng hệ thống kiểm soát nghiệp vụ mua – nhập kho hàng hóa
+ Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua – nhập kho
- Chuyên đề 5: Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ hoạt động thương mại: Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng
+ Quy trình quản lý nghiệp vụ bán hàng
+ Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp bán hàng
+ Xây dựng hệ thống kiểm soát nghiệp vụ bán hàng
+ Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng

Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Tầng 1, tòa nhà NO6 B2, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: AFC Vietnam
Điện thoại: (+84)462827682
Website: afc.edu.vn - Email: info@afc.edu.vn
Viện Quản trị Tài chính AFC trực thuộc công ty TNHH AFC Việt Nam ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tài chính chất lượng cao trong môi trường cạnh tranh hướng tới chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực tài chính. Mục tiêu của AFC Việt Nam là trở thành một trong các công ty lớn nhất Việt nam trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn về tài chính - kế toán kiểm toán với các sản phẩm - dịch vụ hướng theo chuẩn Quốc tế. Hoạt động kinh doanh của AFC Việt Nam tập trung ở 03 hướng chính: Đầu tư Tài chính - Đào tạo chuyên nghiệp - Thực hành ngôn ngữ trong đó Viện Quản trị Tài chính AFC là bộ phận tiên phong trong việc cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn về Tài chính và Kế toán - Kiểm toán chất lượng cao tới khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế. Phương châm kinh doanh của Viện Quản trị Tài chính AFC là hướng đến sự chuyên nghiệp và thực tiễn cao thông qua chất lượng dịch vụ đào tạo được thể hiện bằng các yếu tố "Chương trình - Giảng viên - Cơ sở vật chất - Dịch vụ Chăm sóc khách hàng"
Đồng bộ tài khoản